CV-sida

Lars Andersson

Lars Andersson
Mitt arbete som forskare, lärare och samverkanslektor rör ogräsens biologi, med målet att utveckla resurseffektiva och uthålliga kontrollsstrategier. Dessutom arbetar jag för en hållbar produktion och markanvändning som programchef för Framtidens lantbruk.

Presentation

Jag kommer från en gård i Mellanskåne och började relativt sent, efter att ha bildat familj, att läsa till mark/växtagronom vid SLU.

Under slutet 1980-talet startade en forskningssatsning vid SLU med målet att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, och det gav mig en möjlighet att fortsätta som doktorand. Min uppgift blev att undersöka möjligheterna att minska ogräsens reproduktionsförmåga – frösättning och groning – med enbart små doser av herbicider.

Efter disputationen år 1995 har jag fortsatt att forska och undervisa vid SLU. År 1999 blev jag docent och år 2010 blev jag befordrad professor. Sedan 2012 är jag samverkanslektor i växtproduktion med fokus på ogräs, och 2015 blev jag även programchef för den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Framtidens lantbruk (http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidenslantbruk/).

Undervisning

Jag undervisar på de flesta kurser som ges vid institutionen, framförallt inom agronomprogrammet med inriktning mark/växt.

Dessutom handleder jag doktorander och examensarbetare.

Jag deltar som lärare i kurserna

* Grundkurs för agronomer

* Fältkurs i växtproduktion

* Växtproduktion

* Översiktskurs: lantbrukets växtproduktion

* Åkerväxternas produktionsbiologi och odlingsteknik

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde rör främst ogräsens biologi, och möjligheten att utnyttja biologisk kunskap för att utveckla resurseffektiva och uthålliga kontrollsstrategier.

Framför allt fascineras jag av de former av anpassning som olika arter uppvisar och som gör det möjligt för dem att konkurrera och sprida sig som ogräs i den tuffa miljö som växtodlingen utgör. Det gäller inte minst hur väl deras groning och uppkomst är anpassad till växtodlingssystem och odlingsåtgärder, och den förmåga till groningsvila och respons på miljön som ligger bakom denna anpassning. 

För framtidens lantbruk är frågan om ogräsens anpassningsförmåga till klimat och odlingsåtgärder mycket viktig.  Högre temperatur och förändringar i nederbördsmönster kommer att påverka både ogräsflorans sammansättning och möjligheterna att kontrollera ogräsen. Vi arbetar med detta bland annat i ett projekt där vi undersöker invasiva ogräsarters förmåga att etablera sig i Sverige, med malörtsambrosia, Ambrosia artemisiifolia, som modellväxt.

När det gäller kontrollåtgärder av ogräs arbetar vi med inriktning på Integrerad ogräskontroll, IPM, d.v.s. i projekt som syftar till att integrera olika typer av direkta och indirekta kontrollåtgärder. Det övergripande målet är att kombinera effektiv ogräskontroll med liten miljöpåverkan.

Jag deltar för närvarande i forskningsprojekten

* Kan genetisk diversitet vad gäller krav på fotoperiod möjliggöra för kort-dagsväxter att etablera sig eller bli mer framgångsrika som ogräs vid nordliga breddgrader? Finansierat av Formas

* Uthållig kontroll av gräsogräs – renkavle. Finansierat av NL-fakulteten

 

Lars_Andersson.jpg
Foto: Lars-Birger Johansson

Publikationer i urval

Ringselle, B., Bergkvist, G., Aronsson, H. & Andersson, L. 2016. Importance of timing and repetition of stubble cultivation for post-harvest control of Elymus repens. Weed Research 56, 41-49.

Aronsson, H., Ringselle, B., Andersson, L. & Bergkvist, G. 2015. Combining mechanical control of couch grass (Elymus repens L.) with reduced tillage in early autumn and cover crops to decrease nitrogen and phosphorus leaching. Nutrient Cycling in Agroecosystems 102, 383-396.

Ringselle, B., Bergkvist, G., Aronsson, H. & Andersson, L. 2015. Under-sown cover crops and post-harvest mowing as measures to control Elymus repens. Weed Research 55, 309-319 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12144/abstract

Schutte, B.J., Tomasek, B.J., Davis, A.S., Andersson, L., Benoit, D.L., Cirujeda, A., Dekker, J., Forcella, F., Gonzalez-Andujar, J.L., Graziani, F., Murdoch, A.J., Neve, P., Rasmussen, I.A., Sera, B., Salonen, J., Tei, F., Tørresen, K.S. & Urbano, J.M. 2014. An investigation to develop enhanced understanding of the stimulation of weed seedling emergence by soil disturbance. Weed Research 54, 1-12.

Liew, J., Andersson, L., Boström, U., Forkman, J., Hakman, I. & Magnuski, E. 2013. Regeneration capacity from roots and rhizomes of five herbaceous perennials as affected by time of fragmentation. Plant Ecology 214, 1199-1209.

Andersson, L., Liew, J., Boström, U., Forkman, J., Hakman, I. & Magnuski, E. 2013. Sprouting capacity from intact root systems of Cirsium arvense and Sonchus arvensis decrease in autumn. Weed Research 53, 183-191.

Liew, J., Andersson, L., Boström, U., Forkman, J., Hakman, I. & Magnuski, E. 2012. Influence of temperature and photoperiod on sprouting capacity of Cirsium arvense and Sonchus arvensis root buds. Weed Research 52, 449-457.

Taab, A. & Andersson, L. 2009. Primary dormancy and seedling emergence of Solanum nigrum and S. physalifolium. Weed Science 57, 526-532.

Andersson, L. & Åkerblom-Espeby, L. 2009. Variation in seed dormancy and light sensitivity in Alopecurus myosuroides and Apera spica-venti. Weed Research 49, 261-270.

 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; 50800
Telefon: 018-673366, 070-3443976
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala