CV-sida

Lena Malmström

Lena Malmström
Lena Malmström är projektledare på Centrum för naturvägledning och arbetar bland annat med projekt som handlar om planering av natur- och kulturvägledning (interpretation), kommunikation om ekosystemtjänster, dialog i landskapet och naturvårdens sociala dimensioner.

Samverkan

CNV samverkar med många aktörer inom naturvård och friluftsliv, tex. Naturvårdsverket, naturum, Länsstyrelserna, Naturhistoriska riksmuseet och Riksantikvarieämbetet. Internationellt samverkar vi bl. a. med Interpret Europe.

Lena Malmström är samordnare för samverkansnätverket Naturens år som samlar ett 30-tal myndigheter och organisationer kring frågor som rör naturvård (se länk nedan).

Bakgrund

Lena Malmström har tidigare varit samordnare i projekt som rör förvaltning av skyddad natur i Sverige och Europa, samt som journalist arbetat med naturprogrammen i Sveriges television.  Lena har en MSc i biologi från Stockholms universitet.


Kontaktinformation
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: +4618672504, +46725138970
Arbetsbeskrivning: Lena Malmström är projektledare på Centrum för naturvägledning och arbetar bland annat med projekt som handlar om planering av natur- och kulturvägledning (interpretation), kommunikation om ekosystemtjänster, dialog i landskapet och naturvårdens sociala dimensioner. Lena Malmström är samordnare för samverkansnätverket Naturens år.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala