CV-sida

Louise Hwargård

Louise Hwargård

Presentation

Jobbar som forskningsassistent i projektet "Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer" med Flora Hajdu som projektledare. Syftet är att omsätta kunskaper från det tidigare projektet "svenska klimatinitiativ i Uganda" till praktiskt tillämpbar kunskap i samarbete med svenska aktörer som investerar i trädplantering i låginkomstländer.

Bakgrund

MSc i Hållbar utveckling (2018-2020)

BSc i Sociologi med inriktning risk- och krishantering (2015-2018)


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala