CV-sida

Louise Selga

Louise Selga
Industridoktorand vid institutionen för Molekylära Vetenskaper som arbetar med mjölets sammansättning och bakegenskaper

Forskning

Forskningen på vetemjöl har pågått länge, men trots detta är kunskapen om hur sammansättningen påverkar funktionaliteten inte fullständig. Bakegenskaperna hos vetemjöl påverkas av ett flertal faktorer som främst har studerats en och en. Vi tror att ett holistiskt synsätt krävs för att nå ny kunskap. I detta projekt kombineras ett flertal biokemiska och reologiska parametrar för att avgöra om och hur de bidrar till bakningsförmågan hos vetemjöl. Detta ger kunskap som inte bara är relevant för kvarnar och bagerier, utan även kan appliceras inom växtförädling. Projektet utförs i samarbete med Lantmännen.

Handledning

Hör av dig om du är intresserad av att göra ett examensarbete inom projektet!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Vegetabiliska livsmedel
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala