CV-sida

Majbritt Felleki

Majbritt Felleki

Presentation

Forskningsintressen:

Precision livestock farming, mjölkkor, statistisk modellering och analys.

Mål med min forskning:

Skapa och verifiera matematiska modeller för att hantera mycket stora datamängder insamlat med avancerad sensorteknologi i modern mjölkproduktion.

Forskningskompetens:

Statistisk analys, hierarkiska modeller, kvantitativ genetik.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

Beijerlaboratoriet (GigaCow)

Notis om projektet

Mer info om GigaCow-projektet

Kerstin Svennersten Sjaunja, Dirk-Jan De Koning, Ulf Emanuelson, Torsten Eriksson, Bengt-Ove Rustas, Erling Strandberg, Majbritt Felleki

Publikationer i urval

(ett urval):

Felleki, M. & Lundeheim, N. (2015). Genetic heteroscedasticity of teat count in pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics [early view]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbg.12134/abstract

Rönnegård, L., Felleki, M., Fikse, W. F., Mulder, H. A. & Strandberg, E. (2013). Variance component and breeding value estimation for genetic heterogeneity of residual variance in Swedish Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 96(4), pp 2627–2636. http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022030213001240/abstract

Felleki, M., Lee, D., Lee, Y., Gilmour, A. R. & Rönnegård, L. (2012). Estimation of breeding values for mean and dispersion, their variance and correlation using double hierarchical generalized linear models. Genetics Research, 94(06), pp 307–317. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8827857&fulltextType=RA&fileId=S0016672312000766

Rönnegård, L., Felleki, M., Fikse, W. F., Mulder, H. A. & Strandberg, E. (2010). Genetic heterogeneity of residual variance - estimation of variance components using double hierarchical generalized linear models. Genetics Selection Evolution, 42(1), p 8. http://www.gsejournal.org/content/42/1/8/abstract


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare
Telefon: +4618672653, +46725495826
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala