CV-sida

Malin Hagberg Gustavsson

Malin Hagberg Gustavsson

Presentation

Mitt namn är Malin Hagberg Gustavsson och jag är koordinator för ett antal samverkansprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag arbetar för att underlätta och stärka forskningssamverkan, dels mellan forskare från olika ämnesområden och dels mellan forskare och andra aktörer i samhället.

- CAReNet, Clinical Animal Research Network, www.slu.se/carenet, ett nordiskt nätverk för forskare och forskningsintresserad djurhälsopersonal som har startats för att främja veterinärmedicinsk klinisk forskning.

- CRU, Centre for Reproductive Biology in Uppsala, www.slu.se/cru, en centrumbildning för forskare inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologi.

- SLU Framtidens djur, natur och hälsa, www.slu.se/framtidensdjurnaturhalsa, är en forskningsplattform som arbetar med frågor rörande djurs hälsa och livskvalitet, betydelsen av djur, natur och landskap för människans hälsa och välbefinnande, och One Health, det vill säga hälsofrågor i gränssnittet mellan människor, djur och natur.

I mitt arbete ingår kontinuerligt omvärldsanalys, strategisk planering och kommunikation med såväl SLU:s forskare som med externa avnämare och internationella forskare. För att synliggöra den djurforskning som bedrivs vid SLU publicerar jag ett nyhetsbrev som populärvetenskapligt beskriver SLU:s forskningsresultat inom området djurhälsa och djurvälfärd.

Bakgrund

Jag tog min grundexamen som husdjursagronom 1999 och disputerade 2008 i veterinärmedicinsk parasitologi vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU. Sedan dess har jag varit anställd vid institutionen för kliniska vetenskaper, först som forskare och sedan 2010 som koordinator.

Publikationer i urval

Hoffmann R, Lagerkvist CJ, Gustavsson MH, Holst BS. An economic perspective on the value of cats and dogs. Society & Animals. Accepted for publication.

Holst BS, Gustavsson MH. Animal obesity: causes, consequences and comparative aspects.  Acta Veterinaria Scandinavica. 2016, 58, article no. 56

Holmgren S, Gustavsson MH, Lunden A, Wattrang E. Cytokine mRNA expression in bronchoalveolar lavage cells during Dictyocaulus viviparus infection in calves. Parasite Immunology. 2013, 36(2), 78-86

Holst BS, Gustavsson MH, Lilliehook I, Morrison D, Johannisson A. Leucocyte phagocytosis during the luteal phase in bitches. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2013, 153(1-2), 77-82   

Holst BS, Gustavsson MH, Grapperon-Mathis M, Lilliehook I, Johannisson A, Isaksson M, Lindhe A, Axnér E. Canine Herpesvirus During Pregnancy and Non-Pregnant Luteal Phase. Reproduction in Domestic Animals. 2012, 47(suppl 6), 362-365

Wensman JJ, Jaderlund KH, Gustavsson MH, Hansson-Hamlin H, Karlstam E, Lilliehook I, Strom ILO, Belak S, Berg M, Holst BS. Markers of Borna disease virus infection in cats with staggering disease. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2012, 14(8), 573-582

Wensman JJ, Ilback C, Hjertstrom E, Blomstrom AL, Gustavsson MH, Jaderlund KH, Strom-Holst B, Belak S, Berg AL, Berg M. Expression of interferon gamma in the brain of cats with natural Borna disease virus infection. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2011, 141(1-2), 162-167

Strom Holst B; Hagberg M, Lilliehook I, Johannisson A. Expression of four canine leukocyte adhesion factors in fresh and stored whole blood samples evaluated using a no-lyse, no-wash method. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2010, 139 (2-4), 271-276

Sallander M; Hagberg M, Hedhammar A, Rundgren M, Lindberg JE. Energy-intake and activity risk factors for owner-perceived obesity in a defined population of Swedish dogs. Preventive Veterinary Medicine. 2010, 96(1-2), 132-141

Hagberg M, Lundén A, Höglund J, Morrison DA, Persson Waller K & Wattrang E. 2008. Characterisation of bovine lymphocytes stimulated in vitro by Dictyocaulus viviparus homogenate. Parasite Immunology. 2008, 30, 342-353.

Hagberg M, Wattrang E, Niskanen R, Tråvén M, Höglund J & Lundén A. Mononuclear cell subsets in bronchoalveolar lavage fluid during Dictyocaulus viviparus infection of calves: A potential role for g/d TCR expressing cells in airway immune responses? Parasite Immunology. 2005, 27, 151-161.


Kontaktinformation

Koordinator vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618671438
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala