CV-sida

Maria Tunberg

Maria Tunberg

Presentation

Maria är disputerad företagsekonom med inriktning på entreprenörskap och företagsutveckling. Maria har tidigare erfarenhet dels från andra statliga institutioner, dels från näringslivet och arbetar idag även som konsult. 

Nyckelord: Entreprenörskap, företagstillväxt, företagsutveckling

Forskning

Syftet med Marias forskning är att utveckla kunskap om vad som händer när företag växer. Entreprenörskap används som teoretisk lins för att förstå den interaktiva process där mindre företag växer.

Publikationer i urval

Tunberg, M. (2014) Approaching rural firm growth: a literature review, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 8 Iss: 4, pp.261 – 286. 

Tunberg, M., Mark-Herbert, C. & Neame, C. (2011). Venture Capital Needs for Sustainable Development of Clean Technologies. International Journal of Sustainable Economy. 3, 4: 395-409.

June 2015. Presentation at the ICEIRD (International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Developments), Sheffield, England. Title: Not just numbers – firm growth as a contextualized process

Nov. 2014. Presentation at the RENT (Research in entrepreneurship and small business) conference, Luxembourg, Luxembourg. Title: Firm growth in everyday talk - a discourse analysis approach

Nov. 2012. Presentation at the RENT (Research in entrepreneurship and small business) conference, Lyon, France. Title: Perspectives on business growth

May 2012. Presentation at Rural at the Edge – 2nd Nordic Conference for Rural Research, Joensuu, Finland. Title: Understanding growth in rural businesses

Sept. 2009. Presentation at the Corporate Responsibility and Sustainability Conference, Vaasa, Finland. Title: Venture capital needs for sustainable development of clean technologies

 


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling