CV-sida

Mats Jonsell

Mats Jonsell
Forskar och undervisar om insekter: främst naturvård och skog. Dessutom redaktör för Entomologisk Tidskrift (www.sef.nu) och intendent för inst f Ekologis insektssamlingar. Vid sidan av SLU gör jag ibland naturvårdsinventeringar av insekter.

Undervisning

Jag undervisar på flera olika kurser vid SLU, inom ämnena entomologi, naturvård och skadegörare.

Forskning

Min forskning handlar om insekter, och främst naturvårdsfrågor i skogen. De viktigare projekten har handlat om:

* Bioenergiuttag från hyggen (GROT och stubbar).

* Högstubbars värde för insektsfaunan

* Produktion av mat (vedskalbaggar) för vitryggig hackspett vid restaureringar av sogsbestånd

* Insekter i tickor

* Värdet av gamla träd, speciellt lindar i parker

Gångar i ved.
Den fläckiga askbastborrens dekorativa gnagspår är lätta att känna igen. Foto: Mats Jonsell
Stora och små skalbaggar i lådor.
Insektssamlingen är en resurs för dokumentation och referens. Foto: Mats Jonsell
Provtagning för att se vilka arter som kan påverkas vid stubbrytning. Foto: Mats Jonsell
Barnteckningar på röda skalbaggar.
Cinnoberbaggen förekommer till och med på SLUs campus. Foto: Mats Jonsell
Fyra personer letar insekter i dött träd.
Insektskurs. Foto: Mats Jonsell
Grönskimrande skalbagge i närbild.
Bronsprakbagge Buprestis haemorrhoidalis. Foto: Mats Jonsell
Gulsvart skalbagge på trädstam.
Björkvedbockens larver kan bli mat för hackspetten. Foto: Mats Jonsell

Publikationer i urval

Jonsell, M. 2012. Old park trees as habitat for saproxylic beetle species. – Biodiversity & Conservation 21: 619-642. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-011-0203-0


Lönnberg, L. & Jonsell, M. 2012. Sand pits as habitats for beetles (Coleoptera): does their area affect species number and composition? – Biodiversity & Conservation 21: 853-874. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-012-0225-2


Bouget, C., Lassauce, A. & Jonsell, M. 2012. Effects of fuelwood harvesting on biodiversity — a review focused on the situation in Europe. – Canadian Journal of Forest Research 42: 1421-1432. http://dx.doi.org/10.1139/X2012-078


Victorsson, J. & Jonsell, M. 2013. Stump-extraction induced species loss in sub cortical Coleoptera. – Forest Ecology & Management 290: 22-29. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.06.057


Ols, C., Jonsell, M. & Victorsson, J. 2013. The retention of stumps on wet ground at stump harvest and its impacts on saproxylic insects. – Forest Ecology & Management 290: 15-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.08.040


Victorsson, J. & Jonsell, M. 2013. Habitat loss and ecological traps, stump extraction effects in sub-cortical beetles. – Insect Conservation & Diversity 6: 483-493. http://dx.doi.org/10.1111/icad.12005


Ranius, T., Caruso, A., Jonsell, M., Juutinen, A., Thor, G. & Rudolphi, J. 2014. Effectiveness of compensation for habitat loss at intensified forestry by creation of dead wood. – Biological Conservation 169: 277-284. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.029

Jonsell, M. & Schroeder, M. 2014. Proportions of saproxylic beetle populations that utilise clear-cut stumps in a boreal landscape – Biodiversity implications for stump harvest. Forest Ecology & Management 334: 313-320. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.08.042

Jonsell, M,. González Alonso, C., Forshage, M., Achterberg, C.v. & Komonen, A. 2016 Structure of insect community in the fungus Inonotus radiatus in riparian boreal forests. – Journal of Natural history 50: 1613-1631. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2016.1145273.

Victorsson, J. & Jonsell, M. 2016. Overlooked subterranean saproxylic beetle diversity in clear-cut stumps and its implications for stump extraction. – Forest Ecology & Management 371: 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.037.


Manak, V. & Jonsell, M. 2016. Saproxylic beetles in fine woody debris: comparison between two types of twigs of Norway spruce. – Forestry 90: 82-87. http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpw028.


Steiner, M., Öckinger, E., Karrer, G., Winsa, M. & Jonsell, M. 2016. Restoration of semi-natural grasslands, a success for phytophagous beetles (Curculionidae). – Biodiversity and Conservation 25: 3005-3022. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-016-1217-4.

Hiron, M., Jonsell, M., Kubartová, A., Thor, G., Schroeder, M., Dahlberg, A., Johansson, V., & Ranius, T. 2017. Consequences of bioenergy wood extraction for landscape-level availability of habitat for dead-wood dependent organisms. – Journal of Environmental Management 198: 33-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.039


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672876, +46722086359
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala