CV-sida

Mattias Nyström

Mattias Nyström
Forskare på avdelningen för Fjärranalys

Presentation

Arbetar främst med dataassimilering av skattningar från fjärranalysdata, ex.v. grundyta och volym. Jag är också ansvarig för vårt utbildningslaboratorium, Ljungbergslaboratoriet (www.rslab.se), där vi tack vare en satsning från Ljungbergsfonden har senaste tekniken för att både samla in och analysera fjärranalysdata. I övrigt arbetar jag även med drönare, flygburen laserskanning, mobila sensorer och markburen laserskanning.


Kontaktinformation
Forskare tjl vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: 090-7868316, 072-2018096
Arbetsbeskrivning: Skoglig fjärranalys
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: