CV-sida

Niclas Ericsson

Niclas Ericsson
Forskare med fokus på bioenergisystem och dess hållbarhet. Arbetar främst med studier utifrån ett livscykelperspektiv.

Undervisning

Jag har tidigare varit kursansvarig för kursen Livscykelanalys som ges till studenter på miljökandidatprogrammet. För närvarande undervisar jag endast i kursen. Jag undervisar också på kurserna Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik och Energi och livscykelanalys som ges inom civilingenjörsprogammen energisystem samt miljö- och vattenteknik. Jag assisterar även i kurserna Energisystem och Introduktion till energisystem som ges på civilingenjörsprogrammet energisystem.

Forskning

Jag arbetar främst med systemanalys av bioenergisystem och är speciellt intresserad av hur användningen av jordbruksbaserade biomassor i energiproduktionen påverkar klimatet, med fokus på dynamiska effekter och tidens betydelse. En stark drivkraft i min forskning är att finna hållbara system som bidrar till långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Jag är intresserad både av produktionen av energitjänster och användandet av dessa.

Bakgrund

Jag är utbildad teknikagronom och utförde mitt examensarbete i Peru i form av en mfs-studie inom uthållig sanitet. Därefter har jag varit utanför universitetsvärlden i några år och samlat på mig många olika erfarenheter.

Jag doktorerade i ämnet teknologi med avhandlingen "Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production".

Publikationer i urval

Artiklar:

Ericsson, N., Sundberg, C., Nordberg, Å.,  Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2016) Time-dependent climate impact and energy efficiency of combined heat and power production from short rotation coppice willow using pyrolysis or direct combustion. GCB Bioenergy, early view: n/a. doi: 10.1111/gcbb.12415

Ericsson, N., Nordberg, Å., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow. Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Hammar, T., Ericsson, N., Sundberg, C., Hansson, P.-A. (2014) Climate Impact of Willow Grown for Bioenergy in Sweden. BioEnergy Research, 7(4): 1529-1540. doi: 10.1007/s12155-014-9490-0

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013), Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions. GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Konferensbidrag:

Ericsson N., Sundberg C., Hansson P-A. 2015. Calculating the time-dependent climate impact from a biochar–bioenergy system. International Biochar Symposium 2015 - Potsdam, Germany.

Eriksson N., Porsö C., Norberg Å., Hansson P-A. 2012. The effect of soil organic carbon and the time frame on the GWP in a short rotation coppice LCA. 20th European Biomass Conference and Exhibition. doi: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.1.22

Avhandling:

Ericsson Niclas, 2015. Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production. Acta universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral Thesis No. 2015:96. Uppsala, Sweden.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 018-671843
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala