CV-sida

Niclas Ericsson

Forskare med fokus på hållbarhet hos produkter och tjänster, främst producerade på ett sätt som gör anspråk på mark och förvaltning av biologiska resurser. Arbetar främst utifrån ett livscykelperspektiv.

Undervisning

Jag har tidigare varit kursansvarig för kursen Livscykelanalys som gavs till studenter på miljökandidatprogrammet. För närvarande är jag kursledare för introduktionskursen i energisystem som ges på civilingenjörsprogrammet energisystem i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet  Jag bidrar också med mina expertkunskaper i undervisningen på olika kurser, exempelvis med föreläsningar samt handledning i områden så som energisystem, system- och livscykelanalys samt klimatpåverkan från fossila och biogena produkter och system. 

Forskning

Jag arbetar främst med analys av system där markanvändning, resursutnyttjande och utsläppens tidsberoende är en viktig komponent.
En viktig fråga i min tidigare forskning har varit hur en ökad integration av jordbruket i samhällets energiförsörjning kan påverka klimatet, med fokus på dynamiska effekter och tidens betydelse.
En stark drivkraft i min nuvarande forskning är att finna hållbara system som bidrar till långsiktigt hållbart samhällsbyggande. I detta ingår att undersöka effekterna av de inneboende konflikter som uppstår när efterfrågan på biomassa för olika ändamål ökar medans de tillgängliga markresurser som står till förfogande för produktion av denna är av naturen begränsade.

Bakgrund

Jag är utbildad teknikagronom och utförde mitt examensarbete i Peru i form av en mfs-studie inom uthållig sanitet. Därefter har jag varit utanför universitetsvärlden i några år och samlat på mig många olika erfarenheter.

Jag doktorerade i ämnet teknologi med avhandlingen "Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production".

Publikationer i urval

Artiklar:

Ericsson, N., Sundberg, C., Nordberg, Å.,  Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2016) Time-dependent climate impact and energy efficiency of combined heat and power production from short rotation coppice willow using pyrolysis or direct combustion. GCB Bioenergy, early view: n/a. doi: 10.1111/gcbb.12415

Ericsson, N., Nordberg, Å., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow. Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Hammar, T., Ericsson, N., Sundberg, C., Hansson, P.-A. (2014) Climate Impact of Willow Grown for Bioenergy in Sweden. BioEnergy Research, 7(4): 1529-1540. doi: 10.1007/s12155-014-9490-0

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013), Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions. GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Konferensbidrag:

Ericsson N., Sundberg C., Hansson P-A. 2015. Calculating the time-dependent climate impact from a biochar–bioenergy system. International Biochar Symposium 2015 - Potsdam, Germany.

Eriksson N., Porsö C., Norberg Å., Hansson P-A. 2012. The effect of soil organic carbon and the time frame on the GWP in a short rotation coppice LCA. 20th European Biomass Conference and Exhibition. doi: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.1.22

Avhandling:

Ericsson Niclas, 2015. Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production. Acta universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral Thesis No. 2015:96. Uppsala, Sweden.


Kontaktinformation