CV-sida

Nina Lind

Nina arbetar som forskare i gruppen Beslutsfattande och management vid Institutionen för ekonomi samt är studierektor för forskarskolan Social Science Perspectives on Sustainable Development (SSPSD)

Undervisning

Nina undervisar bland annat i kurserna Grundläggande företagsekonomisk metodkurs och Research methods samt handleder kandidat- och masteruppsatser.

Forskning

Ninas forskningsintresse ligger inom fältet för beslutsfattande och tvärvetenskapen mellan psykologi och ekonomi där hon har ett särskilt fokus på mjölkbönders beslutsfattande kopplat till djurhälsa. Hon arbetar bland annat med projektet Ljuva juver, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, finansierat av Formas. Nina använder bland annat psykologiska teorier för att studera vad som styr beslutsfattandet och som kan motivera lantbrukaren att arbeta förebyggande för förbättrad djurhälsa.

Nina samarbeter tillsammans med Helena Hansson och Carl-Johan Lagerkvist vid Institutionen för ekonomi och Ulf Emanuelson samt Catarina Svensson vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Bakgrund

Nina disputerade i psykologi 2015 vid Umeå universitet och har sedan augusti 2015 arbetat vid Institutionen för ekonomi. Hon har en bred bakgrund inom både experimentella och kvantitiva studier inom psykologi genom deltagande i ett antal olika projekt rörande miljöns påverkan på den psykiska hälsan, från astma och allergi, upplevelsen av kemikalier bland känsliga personer till luftföroreningars påverkan på demens, se publikationslista

Publikationer i urval

Andersson, L., Claeson, A. S., Dantoft, T. M., Skovbjerg, S., Lind, N., & Nordin, S. (2016). Chemosensory perception, symptoms and autonomic responses during chemical exposure in multiple chemical sensitivity.International archives of occupational and environmental health, 1-10.

Claeson, A-S., & Lind, N. (2016) Human exposure to acrolein: Time-dependence and individual variation in eye irritation. Environmental toxicology and pharmacology 45, 20-27

Claeson, A-S., Palmquist, E., Lind, N., & Nordin, S. (2016) Symptom-trigger factors other than allergens in asthma and allergy. Journal of Environmental Health Research.

Dantoft, T. M., Skovbjerg, S., Andersson, L., Claeson, A. S., Engkilde, K., Lind, N., Nordin, S., & Hellgren, L. I. (2017) Gene expression profiling in persons with multiple chemical sensitivity before and after a controlled n-butanol exposure session. BMJ open, 7(2), e013879.

Lind, N. (2015). Comorbidity, distress, coping and social support in asthma and allergy. Doctoral thesis, Umeå Universitet

Lind, N., Hansson, H., Emanuelson, U., & Lagerkvist, C-J. (2019). A combination of differentiation and consolidation theory and risk-benefit analysis to examine decisions on mastitis prevention. Journal of Risk Research.

Lind, N., Nordin, M. Palmquist, E. Claeson, A. S. Millqvist, E. and Nordin, S. (2014). Coping and social support in asthma and allergy: the Västerbotten Environmental Health Study. Journal of Asthma: 1-8.

Lind, N., Nordin, M., Palmquist, E., & Nordin, S. (2014). Psychological distress in asthma and allergy: the Västerbotten Environmental Health Study.Psychology, health & medicine 19: 316-323.

Lind, N., Söderholm, A., Palmquist, E., Andersson, L., Millqvist, E., & Nordin, S. (2017) Comorbidity and Multimorbidity of Asthma and Allergy and Intolerance to Chemicals and Certain Buildings. Journal of occupational and environmental medicine, 59(1), 80-84.

Meinertz Dantoft, T., Skovbjerg, S., Andersson, L., Claeson, A-S., Lind, N., Nordin, S., & Brix, S. (2016) Inflammatory mediator profiling on n-butanol exposed upper airways in individuals with multiple chemical sensitivity. PLOS ONE.

Nordin, M., Bucher, R., Lind, N., & Nordin S. (2016) Is there a bidirectional relationship between sleep and asthma and allergy in a general population? Journal of Psychosomatic Research 85, 75-76

Nordin, S., Tsiakiris, G., Neely, G., & Lind N. (2016) Comorbidity in allergic asthma and allergic rhinitis: Functional somatic syndromes and psychiatric conditions. Journal of Psychosomatic Research 85, 76

Oudin, A. Forsberg, B. Nordin Adolfsson, A. Lind, N. Modig, L. Nordin, M. Nordin, S. Adolfsson, R. and Nilsson, L-G. (2015) Traffic-Related Air Pollution and Dementia Incidence in Northern Sweden: A Longitudinal Study. Environ Health Perspect.

Tsiakiris, G., Neely, G., Lind, N., & Nordin, S. (2016) Comorbidity in allergic asthma and allergic rhinitis: functional somatic syndromes. Psychology, health & medicine, 1-6.

 


Kontaktinformation