CV-sida

Oskar Karlsson Lindsjö

Jag forskar kring virus roll i biodiversitet och hur virus påverkar de mikrobiella samhällen de verkar i. För att klargöra dessa sammanhang använder jag mig av storskalig sekvensering kombinerat med bioinformatik och klassisk virologi/bakteriolgi. Jag är för närvarande anställd som Post-doktor vid Department of Molecular Sciences, The unit for microbiology vid NJ fakulteten på SLU, Ultuna, Uppsala.

Kontaktinformation