CV-sida

Pernilla Borgström

I mitt doktorandprojekt har jag använt fält- och växthusförsök för att undersöka hur samspelet mellan olika insektsherbivorer påverkar hur ekosystemet i en gräsmark svarar på miljöförändringar.

Samverkan

Borgström, P., Ahrné, K., Johansson, N. 2018. Pollinatörer och pollinering i Sverige – värden, förutsättningar och påverkansfaktorer. Naturvårdsverket Rapport: 6841.

Publikationer i urval

Borgström P, Bommarco R, Strengbom J, Viketoft M. (2018). Above‐and belowground insect herbivores mediate the impact of nitrogen eutrophication on the soil food web in a grassland ecosystem. Oikos https://doi.org/10.1111/oik.04763.

Borgström P, Strengbom J, Marini L, Viketoft M, Bommarco R. (2017) Above- and belowground insect herbivory modifies the response of a grassland plant community to nitrogen eutrophication. Ecology. 98: 545-554.

Borgström P, Strengbom J, Viketoft M, Bommarco R. (2016) Aboveground insect herbivory increases plant competitive asymmetry, while belowground herbivory mitigates the effect. PeerJ 4:e1867 

von Post, M., Borgström, P., Smith, H., Olsson, O. (2012) Assessing habitat quality of farm-dwelling house sparrows in different agricultural landscapes. Oecologia 168: 959-966.

Kempenaers, B., Borgström, P., Loës, P., Schlicht, E., Valcu, M. (2010) Artificial night lighting affects dawn song, extra-pair siring success, and lay date in songbirds. Current Biology 20: 1735-1739.


Kontaktinformation