CV-sida

Pianpian Wu

Pianpian Wu

Presentation

Mer information på engelska sidan.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673073
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala