CV-sida

Sanna Ignell

Sanna Ignell
Doktorand inom ämnet landskapsarkitektur med projektet “Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer”

Presentation

Jag doktorerar med projektet “Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer”. Fokus för projektet är att utveckla koncept för hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar för att säkerställa att alla barn i urbana områden ska ha tillgång till en välfungerande grön skolgård. Jag har en bakgrund som landskapsingenjör med en master inom landskapsarkitektur.

Presenterade på konferensen ISA i Malmö 2022.

Publikationer i urval

Mastersarbete:

Ignell, S. (2020). Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp