CV-sida

Sanna Ignell

Sanna Ignell
Doktorand inom ämnet landskapsarkitektur med projektet “Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer”

Presentation

Jag doktorerar med projektet “Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer”. Fokus för projektet är att utveckla koncept för hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar för att säkerställa att alla barn i urbana områden ska ha tillgång till en välfungerande grön skolgård. Projektet inkluderar experiment i växthus, intervjustudie med praktiker, in-situ experiment på skolgårdar samt en omfattnade litteraturgenomgång. Jag har en bakgrund som landskapsingenjör med en master inom landskapsarkitektur.

Presenterade på konferensen ISA i Malmö 2022.

Presenterade på Moviums webbinaruim "Skolgården - Grön plats i bärkraftig stad", mars 2023

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

Sjöman, H., Ignell, S., & Hirons, A. (2023). Selection of Shrubs for Urban Environments—An Evaluation of Drought Tolerance of 120 Species and Cultivars, HortScience, 58(5), 573-579. Retrieved Apr 17, 2023, from  https://doi.org/10.21273/HORTSCI17063-22

Mastersarbete:

Ignell, S. (2020). Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp