CV-sida

Solveig Johannesdottir

I mitt doktorandarbete analyserar jag hållbarheten på kretsloppstekniker som återanvänder näringsämnen från toalettavfall och avloppsvatten. Jag arbetar med miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter på hållbarhet med fokus på Sverige och Östersjö-länder.

Undervisning

Kursadministration för kurserna Avfallshantering (5 hp) och Safe Nutrient Recycling (15 hp)

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala Universitet


Kontaktinformation