CV-sida

Staffan Åkerblom

Staffans huvudsakliga inriktning på forskningen handlar om kvicksilver (Hg) och dess biogeokemi och exponering av Hg till människor och vilda djur. Biogeokemin av Hg består av komplexa processer i miljön som bidrar till en variation av exponering av Hg. Staffan deltar i projekt som förklarar: –processer för omsättning och metylering av Hg i boreala torvmarker –land-atmosfärsutbyte av Hg –trender av kvicksilver och tungmetaller i terrestra och akvatiska miljöer –akvatiska näringskedjors roll för ackumulering av kvicksilver

Undervisning

2017 –  Kursansvarig: Risk assessment of pollutants in soils and waters. (5 ECTS). Institutionen för Vatten och Miljö, SLU. (Kurskod: MX0124)

2015 – Föreläsare: Applied Environmental Assessment. (10 ECTS). Institutionen för Vatten och Miljö, SLU. (Kurskod: MX0096)

2011 – Föreläsare: Risk assessment of pollutants in soils and waters. (5 ECTS). Institutionen för Vatten och Miljö, SLU. (Kurskod: MX0124)

2008: Ansvarig kursledare för doktorandkurs: Fate, transport and biogeochemistry of mercury in the forest landscape. (6 ECTS). Institutionen för Miljöanalys, SLU

Miljöanalys

2017 –                   Projektledare i delprojekt Internbelastning: Insamling av lokala och regionala data inom SMED (svenska miljöemissionsdata)

2017 –                   Partner i UNEP Global Mercury Partnership: Ge underlag för internationellt förvaltningsarbete av kvicksilver i miljön med speciellt ansvar för lufttransporter och effekter i biota

2015 –                   Projektledare i forskningsprojekt: Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (CLIMER)

2014 –                   Projektledare i CLRTAP: Convention on Long-range Transboundary Air Pollution of the UNECE. Ansvar för utvärdering av tungmetaller inom ICP IM

2013 –                   Koordinator för SMaReF: Sino-Swedish Mercury Management Research Framework (VR-kontrakt D0697801). SLU, Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och The State Key Laboratory of Environmental Geochemistry (Guiyang, China).

2011 –                   Ansvarig för drift och verksamhet av kvicksilver-lab vid geokemisektion, Institutionen för Vatten och Miljö, SLU

2010                      Projektledare för workshop: The Performance of Environmental Monitoring Programmes of Hg in Freshwater Ecosystems. SLU, Naturvårdsverket och Naturhistoriska Riksmuseet

2009 –                   Projektledare: Skogsbrukets effekter på kvicksilverhalter i svensk insjöfisk. SLU Fortlöpande Miljöanalys

2009 – 2011            Projektledare: Överskridande av bakgrundshalter av kvicksilver i abborre i svenska insjöar. SLU Fortlöpande Miljöanalys

Samverkan

Staffan arbetar inom nationella och internationella samarbete med syfte att utvärdera data där man utvärderar åtgärder som tas inom internationella överenskommelser för att minska effekterna av tungmetaller. I detta sammanhang har Staffan samarbete inom ICP IM och Minamatakonventionen för kvicksilver.

Handledning

Handledning doktorander:

2016 –          Baolin Wang. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2013 –           Pianpian Wu. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2012 – 2016 Stefan Osterwalder. Basel University och SLU

Handledning examensarbete:

2016             Adam Eriksson. 15 hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2015             Nesrim Negm. 30 hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2014              Margareta Sjöholm. 30 hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2014             Jason Galloway. 30 hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2014              Jaclyn Martin. 30 hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU)

2012             Pianpian Wu.15hp. Institutionen för Vatten och Miljö (SLU) och Institutionen för Geovetenskaper (Uppsala Universitet)

Publikationer i urval

24. Lidskog R, Bishop K, Eklöf K, Ring E, Åkerblom S, Sandström C (2018) From wicked problem to governable entity? The effects of forestry on mercury in aquatic ecosystems. Forest Policy Econ 90:90-96 doi:10.1016/j.forpol.2018.02.001

 

23. Wu P, Bishop K, von Brömssen C, Eklöf K, Futter M, Hultberg H, Martin J, Åkerblom S (2018) Does forest harvest increase the mercury concentrations in fish? Evidence from Swedish lakes. Sci Total Environ 622:1353-1362

 

22. Vuorenmaa J, Augustaitis A, Beudert B, Bochenek W, Clarke N, de Wit HA, Dirnböck T, Frey J, Hakola H, Kleemola S, Kobler J, Krám P, Lindroos A-J, Lundin L, Löfgren S, Marchetto A, Pecka T, Schulte-Bisping H, Skotak K, Srybny A, Szpikowski J, Ukonmaanaho L, Váňa M, Åkerblom S, Forsius M (2018) Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. Sci Total Environ 625:1129-1145

 

21. Osterwalder S, Sommar J, Åkerblom S, Jocher G, Fritsche J, Nilsson M, Bishop K, Alewell C (2018) Comparative study of elemental mercury flux measurement techniques over a Fennoscandian boreal peatland. Atmos Environ 172:16-25

 

20. Åkerblom S, Negm N, Wu P, Bishop K, Ahrens L (2017) Variation and accumulation patterns of poly-and perfluoroalkyl substances (PFAS) in European perch (Perca fluviatilis) across a gradient of pristine Swedish lakes. Sci Total Environ 599:1685-1692

 

19. Åkerblom S, de Jong J (2017) Mercury in fur of Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) in Southern Sweden and Comparison to Ecotoxicological Thresholds. Bull Environ Contam Toxicol 99(5):561-566

 

18. Osterwalder S, Bishop K, Alewell C, Fritsche J, Laudon H, Åkerblom S, Nilsson MB (2017) Mercury evasion from a boreal peatland shortens the timeline for recovery from legacy pollution. Scientific reports 7(1):16022

 

17. Olsson BA, Åkerblom S, Bishop K, Eklöf K, Ring E (2017) Does the harvest of logging residues and wood ash application affect the mobilization and bioavailability of trace metals? For Ecol Manage 383:61-72

 

16. Jonsson S, Andersson A, Nilsson MB, Skyllberg U, Lundberg E, Schaefer JK, Åkerblom S, Björn E (2017) Terrestrial discharges mediate trophic shifts and enhance methylmercury accumulation in estuarine biota. Science Advances 3(1):e1601239

 

15. Gashaw HG, Abebe. Bravo, Andrea. Garcia. Deribe, Ermias. Åkerblom, Staffan. Bishop, Kevin. (2017) Mercury Human Exposure in Populations Living Around Lake Tana (Ethiopia). Biol Trace Elem Res 175(2):237-243

 

14. Osterwalder S, Fritsche J, Åkerblom S, Nilsson M, Bishop K, Alewell C (2016) Mercury evasion from a boreal peatland determined with advanced REA and chamber methods. BGS Bulletin 36:51-56

 

13. Ahrens L, Gashaw H, Sjöholm M, Gebrehiwot SG, Getahun A, Derbe E, Bishop K, Åkerblom S (2016) Poly-and perfluoroalkylated substances (PFASs) in water, sediment and fish muscle tissue from Lake Tana, Ethiopia and implications for human exposure. Chemosphere 165:352-357

 

12. Åkerblom S, Meili M, Bishop K (2015) Organic Matter in Rain: An overlooked influence on mercury deposition. Environmental Science & Technology Letters 2(4):128-132

 

11. Berg B, Kjønaas O, Johansson M-B, Erhagen B, Åkerblom S (2015) Late stage pine litter decomposition: Relationship to litter N, Mn, and acid unhydrolyzable residue (AUR) concentrations and climatic factors. For Ecol Manage 358:41-47

 

10. Åkerblom S, Bignert A, Meili M, Sonesten L, Sundbom M (2014) Half a century of changing mercury levels in Swedish freshwater fish. Ambio 43(1):91-103

 

9. Fritsche J, Osterwalder S, Nilsson MB, Sagerfors Jr, Åkerblom S, Bishop K, Alewell C (2014) Evasion of elemental mercury from a boreal peatland suppressed by long-term sulfate addition. Environmental science & technology letters 1(10):421-425

 

8. Åkerblom S, Bishop K, Björn E, Lambertsson L, Eriksson T, Nilsson MB (2013) Significant interaction effects from sulfate deposition and climate on sulfur concentrations constitute major controls on methylmercury production in peatlands. Geochim Cosmochim Acta 102:1-11

 

7. Eklöf K, Meili M, Åkerblom S, von Brömssen C, Bishop K (2013) Impact of stump harvest on run-off concentrations of total mercury and methylmercury. For Ecol Manage 290:83-94

 

6. Åkerblom S, Nilsson M, Yu J, Ranneby B, Johansson K (2012) Temporal change estimation of mercury concentrations in northern pike (Esox lucius L.) in Swedish lakes. Chemosphere 86(5):439-445

 

5. Bergman I, Bishop K, Tu Q, Frech W, Åkerblom S, Nilsson M (2012) The influence of sulphate deposition on the seasonal variation of peat pore water methyl Hg in a boreal mire. PLoS ONE 7(9):e45547

 

4. Åkerblom S, Bringmark L, Nilsson M (2010) Organic matter control of mercury and lead toxicity in mor layers. Ecotoxicol Environ Saf 73(5):924-931

 

3. Åkerblom S, Meili M, Bringmark L, Johansson K, Kleja DB, Bergkvist B (2008) Partitioning of Hg between solid and dissolved organic matter in the humus layer of boreal forests. Water Air Soil Pollut 189(1-4):239-252

 

2. Bishop K, Allan C, Bringmark L, Garcia E, Hellsten S, Högbom L, Johansson K, Lomander A, Meili M, Munthe J, Nilsson M, Porvari P, Skyllberg U, Sørensen R, Zetterberg T, Åkerblom S (2009) The effects of forestry on Hg bioaccumulation in nemoral/boreal waters and recommendations for good silvicultural practice. Ambio 38(7):373-380

 

1. Åkerblom S, Bååth E, Bringmark L, Bringmark E (2007) Experimentally induced effects of heavy metal on microbial activity and community structure of forest mor layers. Biol Fertil Soils 44(1):79-91


Kontaktinformation