CV-sida

Stina Hellman

Stina Hellman
Forskare med intresse för hästar, parasiter och immunologi

Presentation

Mitt stora intresse för djur och natur ledde mig till Uppsala och till agronomutbildningen vid SLU. På vägen blev jag nyfiken på att lära mig mer om virus, bakterier och parasiter vilket gjorde att jag också tog en masterexamen i infektionsbiologi vid Uppsala Universitet. I oktober 2021 tog jag min doktorsexamen på Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap vid SLU där jag jobbar med att undersöka möjligheter till att utveckla ett vaccin mot hästens stora blodmask.

Forskning

Ökad resistens mot avmaskningsmedel är idag ett växande problem. Trots fokus på förebyggande åtgärder, såsom rengöring av betesmarker och träckprovsanalys före avmaskning, finns det fortfarande behov av alternativa, hållbara metoder som inte leder till resistensutveckling. Projektet syftar till att undersöka vaccination mot inälvsparasiter som ytterligare en profylaktisk åtgärd. Det långsiktiga målet med projektet är att formulera ett vaccin som skyddar hästen mot den stora blodmasken, Strongylus vulgaris.

För att kunna utveckla ett effektivt vaccin behöver vi studera vilken typ av immunreaktioner som är nödvändiga för att uppnå immunologiskt minne och hur detta kan uppnås genom vaccinering. En stor del av projektet är därför att kartlägga hur immunceller reagerar på olika vaccinkomponenter genom att mäta produktion av s.k. cytokiner, som är signalmolekyler viktiga för att starta ett immunsvar. Hittills i projektet har användbarheten av ett nytt modernt adjuvans kallat "G3", i kombination med olika utvecklingstadier av blodmasklarver, utvärderats för att ge grund till framtida vaccinförsök i häst.

För att kunna studera hur infektiösa blodmasklarver infekterar och interagerar med tarmen har ett nytt cellodlingssystem kallat "organoider" etablerats från stamceller i hästens tunntarm. Detta cellodlingssystem ger nya möjligheter att studera interaktioner mellan S. vulgaris och hästens immunförsvar i tarmen och kan i framtida studier komma att användas för inledande screening av vaccinkandidater. 

 

Finansiering

2017-2020: Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?

Finansiär: Stiftelsen Hästforskning (H-16-47-173)

2019 2020 Etablering av en innovativ cellodlingsmetod - organoider – för immunologiska studier i tarm

Finansiär: SLU One Health platform (SLU ua2019.4.2-3814)

2020-2023: Possible formulation of a vaccine against Strongylus vulgaris

Finansiär: Stiftelsen Hästforskning (H-20-47-568)

2016: Cytokinproduktion som mått på adjuvanseffekter i häst

Finansiär: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (GFS2015-0140)

Bakgrund

Masterexamen i infektionsbiologi (MMSc) vid Uppsala universitet 2015

Agronomexamen, inriktning husdjursvetenskap 2017 vid SLU

Handledning

Huvudhandledare: Caroline Fossum (BVF)

Biträdande handledare: Bernt Hjertner (BVF), Eva Tydén (BVF) och Marianne Jensen Waern (KV)

 

Publikationer i urval

Hellman S (2021). Immunological insights into equine responses against Strongylus vulgaris. Ex vivo studies using equine intestinal organoids and blood mononuclear cells. Doctoral Thesis, SLU. eISBN 978-91-7760-826-4.

Hellman S (2021). Generation of equine enteroids and enteroid-derived 2D monolayers that are responsive to microbial mimics. Veterinary Research 52(1):108. DOI: 10.1186/s13567-021-00976-0

Hellman, S., Tydén, E., Hjertner, B., Nilsfors, F., Kefei, H., Morein, B., Fossum, C. 2021.   Cytokine responses to various larval stages of equine strongyles and modulatory effects of the adjuvant G3 in vitro. Parasite Immunology 43(1):e12794. DOI: 10.1111/pim.12794

Hellman, S. Hjertner, B. Morein, B. Fossum, C. 2018. The adjuvant G3 promotes a Th1 polarizing innate immune response in equine PBMC. Vet Res. 22:49. doi: 10.1186/s13567-018-0602-2

Ahlberg, V. Hjertner, B. Wallgren, P. Hellman, S. Lövgren Bengtsson, K. Fossum, C. 2017. Innate immune responses induced by the saponin adjuvant Matrix-M in specific pathogen free pigs.Vet Res 48:30. doi: 10.1186/s13567-017-0437-2

 

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för immunologi
Telefon: +4618672781
Postadress:
BVF, Enheten för Immunologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala