CV-sida

Susanne Lundmark

Susanne Lundmark
Chef för enheten Kommunikation samt enheten Bild på SLU Artdatabanken.

Presentation

Chef för enheten Kommunikation samt enheten Bild på SLU Artdatabanken.

Ingår i SLU Artdatabankens ledningsgrupp.

Enheten Kommunikation ansvarar för intern och extern kommunikation, marknadsföring och försäljning samt press inom SLU Artdatabankens verksamhet.

Enheten Bild ansvarar för bildproduktion av artinformation samt arbetar med upphovsrättsfrågor.

Bakgrund

2014 - 2014  Forskningskommunikation och varumärke KTH

2012 - 2013  Marknadskommunikation Atlas Copco

2010 - 2011  Beijing, Kina

2004 - 2010  Enhetschef marknadskommunikation GE Healthcare

 

Fil. kand. i Reklam och PR

Diplomerad från IHR (Institutet för högre reklam och marknadsföring), Stockholms universitet 2007-2008

Diplomerad från GI (Grafiska Institutet), Stockholms universitet 1989-1991

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programchef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation
Telefon: +4618672686, +46725464280
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala, Uppsala