CV-sida

Suvi Kokko

Suvi Kokko

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala