CV-sida

Therese Strimell Flodqvist

Therese Strimell Flodqvist

Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala