CV-sida

Thomas Kätterer

Forskning

Pågånede forskningsprojekt

Biokol i Kenya - kvalitet, markbördighet och växtproduktion (Formas-projekt; PI: Thomas Kätterer). Vi studera hur biokol påverkar markbördigheten på olika platser i Kenya. Biokolet produceras från skörderester. Tillsammans med andra projekt har bildat en plattform där vi arbetar med fältförsök sedan 2006, inventering av skörderester, optimering av förgasningsspisar, luftemissioner från spisar och vad jordbrukarna tycker om tekniken.

Fosforeffektivt jordbruk med arbuskulär mykorrhiza (FORMAS-projekt; PI: Håkan Wallander)

Effekter av markens organiska kolfraktioner på struktur och icke-jämviktstransport (FORMAS-projekt; PI: Mats Larsbo)

Omsättning av humus i åkermark under odlingsåret (FORMAS-projekt; PI: Gunnar Börjesson).

Produktivt lantbruk för att nå hållbarhetsmålen - PEGASUS (FORMAS-projekt; PI: Riccardo Bommarco)

Uppskalning av markens koldynamik från mikrobiella celler till ekosystem för nästa generation av Earth System (VR-projekt; PI: Stefano Manzoni)

Framtida växtproduktion bygger på nya sätt att odla våra jordar (FORMAS-projekt; PI: Holger Kirchmann)

Kolfastläggningspotential i matjorden och alven - analys av markdatabaser och långliggande försök (SLF-projekt; PI: Thomas Kätterer)

Fullständiga växthusgasbudgetar för odlade mulljordar skapar underlag för klimatsmarta åtgärder (SLF-projekt; PI: Achim Grelle)

Carbon storage in long-and short-term grasslands (Research Council of Norway, grant 268175/E50; PI: Ievina Sturite).

Nutrient recycling circular economy model for large cities – water treatment sludge and ashes to biomass to bio-energy (EU-Life-project; PI: Mindaugas Šilininkas) 

SOILCARE for profitable and sustainable crop production in Europe (Horizon 2020 project)

 

 

 


Kontaktinformation