CV-sida

Thomas Plesner

Thomas Plesner
Jag har en kandidatexamen i ekonomi med redovisning som fördjupning från Umeå School of Business and Economics (USBE), Umeå universitet. Innan jag kom hit till Stad och Land har jag jobbat som institutionsadministratör på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi i Umeå och innan dess har jag mångårig erfarenhet av redovisning/controller inom den privata sektor. Jag gillar naturen och att leva ett hälsosamt liv med träning och träffa nya vänner och bekantskaper.

Länkar

Länk till kandidatuppsats. "Val av revisionsföretag: En studie om faktorer som påverkar mindre aktiebolags val av revisionsföretag"
http://www.uppsatser.se/uppsats/22904724c0/


Kontaktinformation

Ekonom vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: 672536, +46730384138
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala