CV-sida

Tim Horstkotte

Postdoc som forskar om socio-ekologiska system och mångbruk i boreala och arktiska landskap. Särskilt fokus på renskötseln i Fennoskandien och dess interaktioner med andra markanvändare.

Presentation

Min forskning handlar om interaktionen mellan naturen och människor, dvs. socio-ekologiska system. Detta ramverk betonar att människan formar sin naturliga miljö enligt deras behov och önskemål, såväl som den naturliga miljön påverkar människors beteende. Därför strävar jag efter att integrera både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder i min forskning.

I synnerhet fokuserar jag på renskötseln i Fennoskandien och de interaktioner som kopplar resnkötseln till sin naturliga och sociala miljö.

Forskning

Min aktuella forskning är en del av det nordiska programmet "ReiGN - Reindeer husbandry in a Globalizing North" (http://www.reign.no/)).

I det här projektet undersöker jag hur habitatval hos renar beror på snötäckets egenskaper, samt andra miljöfaktorer. Mitt huvudsyfte är att förstå hur renar rör och beter sig under olika vintrar, speciellt eftersom klimatsscenarier förutsäger att vintrar blir allt besvärligare för renar och renskötare.

Dessvidare utforskar jag vilka typer av brytpunkter (ekologiska, ekonomiska, sociala, kulturella ...) som finns inom renskötsel. Detta inkluderar deltagande forskning i samarbete med renskötare. I synnerhet fokuserar jag på stödutfodring - en praxis som i allt större grad blir nödvändig i det svenska renskötselområdet, men som har många oförutsedda komplikationer att överväga.

Samverkan

Jag samarbetar med forskare huvudsakligen från Sverige, men även från Norge och Finland. I mitt deltagande forskning jobbar jag med flera samebyar i Sverige, men också med renskötare från Finland och Norge

Bakgrund

2002 – 2008: Master i Biologi vid Kiel University, Tyskland.

2008 – 2013: PhD i Ekologi vid Umeå University.

2013 – 2016: Post-doc vid Turku University, Finland, in NCoE TUNDRA (http://www.utu.fi/en/sites/tundra/Pages/home.aspx).

2016 – 2018: Post-doc vid Umeå University in NCoE ReiGN (http://www.reign.no/).

Publikationer i urval

Horstkotte, T., Utsi, T. Aa., Larsson-Blind, Å., Burgess, P., Johansen, B., Käyhkö, J., Oksanen, L., Forbes, B. C. 2017: Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tree line dynamics under climate change. Ecosphere, in press.

Käyhkö, J. & Horstkotte, T. (eds) 2017: Reindeer Husbandry under Climate Change in the tundra region of Northern Fennoscandia. Publications from the Department of Geography and Geology, University of Turku. Available in English, Northern Sámi, Swedish, Finnish.

Uboni, A., Horstkotte, T., Kaarlejärvi, E., Sévêque, A., Stammler, F., Olofsson, J. Forbes, B.C. & Moen, J. 2016: Long-term population dynamics of Eurasian reindeer: trends, synchrony, and the role of large-scale climate. PLoS one 11(6), e0158359.

Keskitalo, E.C.H., Horstkotte, T., Kivinen, S., Forbes, B.C. & Käyhkö, J. 2016: Goodness-of-fit"? Challenges in combining ecological and administrative-political scales for understanding local resource use. Ambio, 45: 742-752.

Horstkotte, T., Lind, T. & Moen, J. 2015: Quantifying the implications of different land users’ priorities in the management of boreal multiple-use forests. Environmental Management (1-14).

Horstkotte, T., Sandström, C. & Moen, J.: Exploring the multiple use of boreal landscapes: the importance of social-ecological diversity for mobility and flexibility. Human Ecology, 42: 671-682.

Horstkotte, T., Roturier, S. 2013: Does forest stand structure impact the dynamics of snow on winter grazing grounds of reindeer (Rangifer t. tarandus)? Forest Ecology and Management 291: 162–171.

Horstkotte, T., Moen, J., Lämås, T., Helle, T. 2011: The Legacy of Logging—Estimating Arboreal Lichen Occurrence in a Boreal Multiple-Use Landscape on a Two Century Scale. PLoS ONE 6: e28779. doi:10.1371/journal.pone.0028779.


Kontaktinformation