CV-sida

Yoan Fourcade

Yoan Fourcade
Läs mer om Yoan Fourcade på engelska.

Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672434
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala