CV-sida

Zuzanna M. Rosin

Zuzanna Rosin
All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672405
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala