Information for Members of Statistics@SLU

Last changed: 21 December 2018
foto_alnarp1 (2).jpeg

Organizations

Since SLU has no statistical institutions, we have agreed that Statistics@SLU can be an institutional member of the Swedish Statistical Association and its section Cramer Society. Every single person can then choose whether he / she wants to be a member of the Swedish Statistical Association to get, among other things the member magazine Qvintensen.. 
For more information on what these organizations are doing, see the website statistikframjandet

Minutes:

Steering Committe Meeting 2018-06-07

Steering Committe Meeting 2018-04-16

Appendices
1. Minutes of the meeting on 29.11.2017.
2. Minutes of the members' meeting on 22.02.2018.
2. Description of group consultations and drop-in sessions.

Anual meeting 2018-02-22

Agenda for the meeting

Steering Committe Meeting 2017-11-29

Appendices
1. Minutes of the meeting on 2017-10-27
2. Budget of Statistics@slu 2017/18

Steering Committe Meeting 2017-10-27

Appendices
1. Generic job description,
2. Minutes of the meeting on 2017-05-23
3. Statistics@SLU in the SLU context.
4. Funding model of a senior consultant within Statistics@SLU.
5. Staffing situation of Statistics@SLU by end of December 2017.
6. Secretary and Research School coordinator responsibilities.

Steering Committee Meeting 2017-05-23

Steering Committee Meeting 2017-03-03

Anual meeting 2016-02-17

Information:

OPEN POSITIONS (TENURE TRACK) Gothenburg (2018-06-25) Associate Senior Lecturer in Mathematical statistics

The Department of Mathematical Sciences at the University of Gothenburg and Chalmers University of Technology

The presentation of Adam and Jan-Eric: Sums of squares (R and SAS)

The presentation of Adam Flöhr and Jan-Eric Englund.

The R-script. Most information is written as comments in the program but there are also some information in the Word-document.

A Word-document with the SAS-programs and also some explanations of the calculations in the R-script.

The dataset Hens.txt if you want to run the R-script.

The 27th Nordic Conference in Mathematical Statistics (NORDSTAT 2018, 26-29 June)

NORDSTAT is a biennial conference in mathematical statistics with long traditions, which offers excellent opportunities for exchanging research experiences and meeting your colleagues.

The conference is hosted by the Institute of Mathematics and Statistics, University of Tartu, and will take place at Dorpat Convention Centre in the center of Tartu.

Keynote speakers are Aad van der Vaart (Leiden University), Steffen Lauritzen (University of Copenhagen), Håvard Rue (King Abdullah University of Science and Technology), Hermann Thorisson (University of Iceland), Pauliina  Ilmonen (Aalto University), Filip Lindskog (Stockholm University) and Tõnu Kollo (University of Tartu). SJS lecturer: Adeline Leclercq Samson (Université Grenoble Alpes).

There will be 13 invited sessions covering a broad range of topics in statistics and related fields. You are welcome to submit a contributed talk or a poster presentation. Please observe that topics of contributed presentations are not restricted to the themes of the invited sessions.

www.nordstat2018.ut.ee

Deadline for abstract submission; April 2.

Deadline for early bird registration; April 16.

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018, 28-30 April)

Information from The Swedish Statistical Society:

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) will be organized by Department of Statistics, Dokuz Eylul University. The congress will be held in Ilıca Hotel, Cesme, Izmir,Turkey between  28-30 April, 2018.
 
The purpose of the meeting is to bring together leading experts, researchers and graduate students sharing the latest research in theory and application of statistics.The congress will cover many topics in statistics. The meeting creates an opportunity for young statisticians to discuss the current developments in statistics with their peers and leading experts from the field, and to expand their network for future collaboration.

The format of the meeting will involve Keynote, Contributed and Poster Sessions. The official language of the congress is English. As it is evident from the name, the work of young statisticians is highly appreciated. The scientific committee will award the best talk and the best poster presented by graduate students.

For further information, please visit
 http://www.irsysc2018. com

We look forward to welcoming you in Cesme, Izmir which is a very beautiful resort town on the Aegean Sea.

-----------------------------------------


Analysdrivet kvalitetsarbete – Seminarium i Örebro 23 mars

Information från Statistikfrämjandet:

Industriell Statistik bjuder in till seminarium Örebro 23/3

"Med Analysdrivet kvalitetsarbete menar vi användning av data- och analyskunskaper för att förbättra verksamhetsutvecklingen i allmänhet och analysförmågan i synnerhet. Det behövs en bredare användning av statistikkunskaper i samspel med it- och databaskompetens för att säkra inhämtning av bra data och analyskvalitet.”

Använd hemsidan indstat.se och knappen [Nästa seminarium] och gör din anmälan.

Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar- Seminarium den 15 februari

Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

Årets kvalitetsseminarium kommer att belysa kvalitet ur två, för undersökningsbranschen, väsentliga men olika synvinklar – FRÅGAKONSTRUKTION och OPINIONSUNDERSÖKNINGAR.

Mer information och anmälan till seminariet.


Seminariet är det fjärde i en serie av kvalitetsseminarier som arrangeras av Surveyföreningen. De tre tidigare har varit Kvalitet i webbpanelundersökningar (2015) och Nya möjligheter med webbpaneler (2016) och Hantering av kvalitetsfrågor (2017). Surveyföreningen är en av fyra medlemsföreningar som ingår i Statistikfrämjandet.

 

Tre viktiga kvalitetsaspekter vid olika typer av surveyundersökningar är urval, frågekonstruktion och tolkning av resultat. I våra tidigare seminarier har en stor del av intresset riktats mot urval, paneler och webbenkäter, eftersom många har uppfattat att det främst är detta som har legat till grund för de kvalitetsproblem som vår bransch har stått inför. En kanske minst lika viktig aspekt vid enkätundersökningar är frågekonstruktionen. Där har vi dessutom inte samma renodlade vetenskapliga förankring att luta oss mot som vid frågor om urval och urvalsmetoder eller webbenkäter som kontaktform. Vid årets kvalitetsseminarium vill vi därför belysa hur man arbetar med frågekonstruktion för att lyckas skapa trovärdiga och användbara undersökningar.

 

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Marika Wenemark delar med sig av sina erfarenheter som hon har summerat i sin bok Enkätmetodik och Lina Fjelkegård pekar på highlights ur boken Frågor och svar från SCB som hon har varit med och skrivit. Dessutom kommer Dan Hedlin (professor i statistik vid Stockholms universitet) bland annat att peka på fällor och fel hämtade från verkligheten. Avsnittet avslutas med några konkreta praktiska råd för att få en enkät som fungerar. Dessa presenteras av ISI/Research Now och Åke Wissing och baseras på mångårig erfarenhet av hur frågeformulär ska byggas upp.

 

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är de undersökningar som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur dessa mätningar hanteras av undersökningsföretagen och behandlas när de publiceras kan i stor utsträckning påverka förtroendet för branschen som sådan eller skapa misstroende för såväl opinionsundersökningarna själva som för helt andra typer av undersökningar. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Zurich R Courses-2018

The "Zurich R Courses" are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the free open-source software R, that are taught by international experts. All of our courses are aimed at a broad public, with participants from academic, governmental, and professional fields. 


Examples from the 2018 program:

April 9.-10. 2018 "R4All: An introduction to the basics of R for the life sciences" Owen Petchey, Andrew Beckerman, and colleagues

May 3.-4. 2018 "Mixed (hierarchical) Models in R" by Michel Philipp

May 17.-18. 2018 "Data Processing, Visualization and Reporting with R" by Kirill Müller

May 31. - June 1. 2018 "Categorical Data Analysis with R" by Jarl Kampen and Koen Plevoets

September 5. 2018 "Shiny and Interactive Visualization in R" by Markus Kalisch, Lukas Meier, and colleagues

September 6.-7. 2018 "R4All: Building on the basics of R" by Owen Petchey, Andrew Beckerman, and colleagues

Read the program and sign up for courses.

Industriell statistik – Övningar i statistik med hjälp av Minitab och en hemsida

Föreningen industriell statistik

(http://ovn.ing-stat.se)

 

Hemsida med övningar i industriell statistik gjort av föreningen industriell statistik. Innehåller övningar eller illustrationer (simuleringar, animeringar) av diverse centrala begrepp inom statistisk analys. Dessa är producerade med medlemmarna inom '"Ind Stat" och "SFK-StaM" i centrum, men föreningen tycker att det skulle vara roligt om andra, t.ex. personer inom Statistikfrämjandet, utnyttjade sidan.  Föreningen industriell statistik välkomnar också förslag på förbättringar eller ytterligare övningar.


Contact
Page editor: Hilda.edlund@slu.se