Program

Last changed: 02 November 2022
Fog over a coniferous forest, photo.

This is the program for the Swedish National Plant Protection Conference 2022. Most of the program will be in Swedish, but some international speakers will participate.

Wednesday 9th of November

 • 09.00 Registration with fika, Poster mounting
 • 10.00 Inledning
  Lennart Wikström, moderator
 • 10.05 Välkomna
  Anna Lundhagen, Pro Vice-Chancellor for Collaboration and Environmental Monitoring and Assessment , SLU

Session 1: Strategy and Policy (Auditorium)

 • 10.15 EU:s skogsstrategi – vad betyder den för Sverige?
  Gerben Janse, Skogsstyrelsen
 • 10.45 Gemensamma jordbrukspolitiken, EU-strategier och nationella handlingsplanen – vad är det som styr?
  Charlott Gissén, Jordbruksverket
 • 11.15 Odlingssystem med hållbart växtskydd – en utredning från SLU
  Ola Lundin, Hanna Friberg, SLU
 • 11.30 Skogen och skadorna – en dystopisk framtid
  Jonas Rönnberg, SLU Skogsskadecentrum
 • 11.45 Kraftsamling växthälsa
  Magnus Franzén, Jordbruksverket & Riccardo Bommarco, SLU
 • 12.00 Paneldiskussion ledd av moderatorn, slutsatser från föreläsningarna ovan
 • 12.25 Information
 • 12.30 Lunch and poster exhibition

Three parallel sessions

Session 2. Forest - Current challenges in the field of forest damage (Room L)

 • 14.00 Mitigating invasions by damaging forest pest species
  Andrew Liebhold, USDA, USA
 • 14.45 Varför ökar varma och torra somrar risken för granbarkborreskador?
  Martin Schroeder, SLU
 • 15.00 Coffee
 • 15.30 How do current forest management adaptation strategies impact forest susceptibility by major natural disturbance agents in Sweden?
  Teresa López-Andújar Fustel, SLU
 • 15.45 Biological control of the bark beetle Ips typographus using the long legged-flies from Medetera genus
  Maria Sousa, SLU
 • 16.00 A drought driven decline of Scots pine with contribution of Diplodia tip blight on Gotland
  Laura Brodde, SLU
 • 16.15 Diversitet hos grankotterostsvampen, Thekopsora areolata
  Åke Olson, SLU
 • 16.30 Multiskadad ungskog av tall, en gigantisk utmaning för föryngring av skog i norra Sverige
  Jan Stenlid, SLU
 • 16.45 Fungal pathogens associated with native and exotic Pinus sp. in Southern Sweden
  Iryna Matsiakh, SLU

Session 3. Agriculture - Current challenges in plant protection and weeds (Room N)

 • 14.00 Climate change and the global burden of fungal plant pathogens
  Dan Bebber, University of Exeter, Storbritannien
 • 14.45 Systematiska kartor för identifiering av kunskapsläget om bekämpningsmetoder mot växtsjukdomar
  Anna Berlin, SLU
 • 15.00 Coffee
 • 15.30 The rise of Common Bunt (Tilletia spp.) – Solutions to combat a re-emerging disease
  Fluturë Novakazi, SLU
 • 15.45 Ökande problem med virusinfektioner i höstgrödor
  Anders Kvarnheden, SLU
 • 16.00 Gräsogräs - ökande problem med hönshirs
  Theo Verwijst, SLU
 • 16.15 Resistensläget på ogräs i Sverige
  Iris Feuerhahn, Jordbruksverket
 • 16.30 Utvärdering av effekter av diflufenikankampanjen 2018 – 2020
  Gustaf Boström, SLU
 • 16.45 Integrerad bekämpning av klumprotsjuka - för hållbar rapsproduktion
  Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningsällskapet 

Session 4. Horticulture - Current challenges in plant protection and weeds (Room K)

 • 14.00-14.45 What does the future hold for plant protection in horticulture? 
  Rosemary Collier, University of Warwick, UK
 • 14.45 Drosophila melanogaster pheromone mediates deterrence of the invasive pest, Drosophila suzukii
  Charles A. Kwadha, SLU
 • 15.00 Coffee
 • 15.30 Fruit and microbial cues in the management of the insect pest Drosophila suzukii
  Guillermo Rehermann, SLU
 • 15.45 New tools for insect management in fruit orchards.
  Peter Witzgall, SLU
 • 16.00 Analys av rotgallnematod i jord med ny DNA-metod
  Zahra Omer, Hushållningssällskapet
 • 16.15 Ecological intensification for biocontrol of aphids requires severing myrmecophily
  Teun Dekker, SLU
 • 16.30 Plantehakk som ugrasregulerende tiltak i grønnsaker.
  Mette G. Thomsen, NIBIO

17.00 Closing day 1

18.30 Conference dinner at Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Thursday 10th of November

Two parallel sessions

Session 5. Chemical and integrated control (Room L)

 • 08.30 How to implement IPM?
  Neil Pavely, ADAS, UK
 • 09.15 Resultat från 35 års data från obehandlade varningsrutor
  Anders Arvidsson, Jordbruksverket
 • 9.30 Svenskt Växtskydd
  Carl-Henrik Ljung, Svenskt Växtskydd
 • 9.45 Pollinatörers exponering för växtskyddsmedel via pollen, nektar och luft i jordbrukslandskapet
  Mikaela Gönczi, SLU

Session 6. Forest tree and plant breeding (Room N)

 • 08.30-09.15 Growing and protecting crops differently
  Christian Huyghe, INRAE, Frankrike
 • 09.15 Fältförsök med ändrat uttryck av resistens och sensitivitetsgener i potatis
  Erik Andreasson, SLU
 • 9.30 Ska vi satsa allt på ett kort i sortvalen eller ska vi sprida riskerna med en blandning?
  Joel Markgren, Lovang Lantbrukskonsult AB 
 • 9.45 Screening för resistens mot törskate hos tall
  Berit Samils, SLU och Torgny Persson, SkogForsk

10.00  Coffee

Three parallel sessions

Session 5. Chemical and integrated control (Room L)

 • 10.30 Mechanical Control in an Integrated Weed Management context
  Marleen Riemens, Wageningen University, NL
 • 11.00 Environmental and host genetics dependent fungicide efficacy
  Jiasui Zhan, SLU
 • 11.15 Vindavdrift av glyfosat från ogräsbekämpningståg – riskbedömning och faktisk påverkan på vegetation och järnvägsdiken
  Harald Cederlund, SLU
 • 11.30
  Spray-induced gene silencing as a potential tool to control potato late blight disease
  Ramesh Vetukuri, SLU
 • 11.45 Fungicidresistens - aktuell situation och motåtgärder
  Gunilla Berg, Jordbruksverket

Session 7. Biological control (Room N)

 • 10.30 Biological control: using what nature offers
  Georgina Elena, Wageningen University, NL
 • 11.15 Gott och blandat om biologisk bekämpning:
  - Insatser på EU-nivå för att förbättra tillgänglighet av NIS
  - Enkätundersökning om biologisk bekämpning i Sverige
  Johanna Jansson, Jordbruksverket and Maria Björkman, Naturvårdsverket
 • 11.30 Ogräsfröpredation - en okänd ekosystemtjänst med potential
  Mattias Jonsson, SLU
 • 11.45 Birds as biological control agents in apple orchards: effects of predatory arthropods and landscape structure
  Diana Rubene, SLU

Session 8. Decision support systems, monitoring and digitalisation (Room K)

 • 10.30 Digital disease platforms for early warning of wheat rust diseases and potato late blight
  Jens Grønbech Hansen Aarhus University, DK
 • 11.15 IPM Decisions – en plattform för bättre växtskyddsbeslut
  Björn Andersson, SLU
 • 11.30 Geodata för skogsskador
  Frida Carlstedt, Skogsstyrelsen
 • 11.45 Predicting the risk of high deoxynivalenol contamination in spring cereals using Machine Learning-based models
  Katarzyna Marzec-Schmidt, SLU

12.00 Lunch och posterutställning

Session 9. Sustainable production systems – solutions and opportunities (The auditorium)

 • 13.30 Sustainable production systems – solutions and opportunities in Agriculture
  Christine Watson, Scotland Rural College, UK
 • 13.50 Skogsplantor nu och i framtiden
  Oskar Skogström, Svenska Skogsplantor
 • 14.10 Växtskyddsproblem i trädgårdskulturer – möjligheter till lösningar
  Agneta Sundgren, LRF
 • 14.30 Deltagaraktivitet: hur arbetar vi tillsammans för att uppnå ett hållbart växtskydd?
  Lennart Wikström
 • 15.10 Coffee and mingle
 • 16.00 End of conference