CV page

Ingrid Öborn

Ingrid Öborn

Contact
Professor at the Department of Crop Production Ecology; Agricultural cropping systems
Telephone: +4618671274, +46703703705
Postal address:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 16, Uppsala