Degree thesis projects at NJV

Last changed: 16 August 2022

NJV offers the possibility to do a master thesis in English in both Biology and in Animal Sciences.

Do you master thesis at NJV

If you are interested in doing a master thesis at our department, then you can contact director of studies Mohammad Ramin, or one of our researchers. You will find a list of our researchers and of current research projects in the bottom of this page.

Independent project in Biology - master agronomist program

This course is only for students admitted to the agronomist program, especially the soil/plant students.

The course involves carrying out an independent, academic project (degree project) under supervision. The project is to be carried out independently, using data collected by the student themselves, or equivalent data. The project should preferably be carried out individually, but the course coordinator can admit exceptions under certain circumstances.

The project is to be presented orally and in writing, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Course summer 2022

Independent project in Biology - Master thesis

The course involves carrying out an independent, academic project (degree project) under supervision. The project is to be carried out independently, using data collected by the student themselves, or equivalent data. The project should preferably be carried out individually, but the course coordinator can admit exceptions under certain circumstances.

The project is to be presented orally and in writing, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Course in summer 2022

Degree project in Animal Science - Master thesis

The course involves carrying out an independent, academic project (degree project) under supervision. The project is to be carried out independently, using data collected by the student themselves, or equivalent data. The project should preferably be carried out individually, but the course coordinator can admit exceptions under certain circumstances.

The project is to be presented orally and in writing, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Course in summer 2022

Master and Bachelor theses since 2009

Student theses at NJV from 2009 (English and Swedish)

Stensson, Lisa. 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor.

Eriksson, Theodor. 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden - Påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning.

Lindén, Elin. 2021. Cropping systems with leys – analysis of a long-term experiment in Northern Sweden.

Zeiner, Niklas. 2020. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands.

Eriksson, Emili. 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora – En delstudie inom projektet "Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost".

Fridman, Johanna. 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat –using hyperspectral imaging.

Lindqvist, Ellen. 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa.

Halvarsson, Amanda. 2018. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Ekenberg, Victoria. 2017. Case study: phenotypic and economic effect of crossbreeding in a Swedish red and white dairy cattle herd.

Karlsson, Klara. 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. 

Halvarsson, Amanda. 2016. Odling av fodervicker

Bengtsson, Sebastian. 2015. Timotejens uthållighet i vall

Linder, Sanna. 2014. Selenium in Swedish sheep production

Ferm, Emelie. 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations.

Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik. 2014. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst. 

Jöngren, Caroline. 2014. Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare

Andersson, Ida. 2013. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

Fors, Maria. 2013. Wool loss in sheep

Nihlstrand, Janina. 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel

Nilsson, Cecilia. 2012. Ley management : a means to improve forage quality and production 

Brorsson, Stefan. 2011. Skalsjukdomar och knäpparlarver i potatis : I. blastdödningsperiodens och -metodens inflytande på förekomsten av skalsjukdomar : II. drycore-symptom; samband mellan knäpparlarver och Rhizoctonia och effekt av olika betningsmedel  

Johansson, Sara. 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring 

Oscarsson, Helena. 2011. Fårens anpassning till värme och kyla

Jonsson, Elin. 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder

Nilsson, Britta. 2009. Skördesystem i vall, skördens storlek och foderkvalitet

Thellenberg, Karin. 2009. Nötköttsproduktion i Västerbotten

 


Contact

Johanna Wallsten, Researcher/Head of Dept./SITES manager Röbäcksdalen
Department of Agricultural Research for Northern Sweden
johanna.wallsten@slu.se, +46(0)90-786 8716