Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete

Last changed: 22 May 2023

Unfortunately, this page is only available in Swedish! Please, press "SVENSKA" in the menu above to go there!