Older publications

Last changed: 31 May 2016

Publications from Mälarundersökningen och Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (1966-1978) are available for download.


Contact