Older publications

Last changed: 15 November 2019

Publications from Mälarundersökningen och Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (1966-1978) are available for download.


Contact