About us

Last changed: 13 July 2021

The sperm laboratory

Our sperm laboratory is Sweden’s only reference laboratory for sperm from various domestic animals and we receive samples for semen examinations (morphology, functional tests, etc).

We conduct morphological examinations of semen samples from all domestic animals (especially boar, bull, stallion, dog, cat and ram). After contact has been made with the semen laboratory, sampling material is sent out to semen collection centres for bulls and boars, and to practising veterinarians.

By agreement, the sperm laboratory also conducts out semen examinations for other species, to a limited extent. For research purposes, several special examinations are also conducted addition to morphological examinations.

For information and to order sampling material, please contact KV-Lab: Links-Contact

Länkar

Morfologiska laboratoriet 

Histologiska preparat (främst paraffin) framställs vid det morfologiska laboratoriet, främst från olika forskningsprojekt. Materialet kommer från olika djurslag och från olika vävnadstyper.

Vi tar även emot könsorgan för obduktion, i första hand från svin och nötkreatur.  Detta sker i samband med besättningsutredningar i undervisningen men även i övriga utredningar främst i samarbete med Svenska Djurhälsovården. 
Om obduktionsfall skickas in måste avdelningen informeras i förhand. Provtagningsmaterial kan då skickas ut till slakterierna så att materialet tas om hand på rätt sätt.

Provtagningsmaterial vänligen kontakta: Länkar - Kontakt

Ytterligare information angående obduktionsfallen kan fås av Labchef Anna Svensson Tel: 018-67 14 77 E-post: anna.svensson@slu.se

Länkar

Metaboliska laboratoriet

På vårt metaboliska laboratorium analyserar vi biokemiskt och histokemiskt en mängd olika metaboliter och proteiner i blod- och vävnadsprover från olika djurslag. Tekniker som exempelvis HPLC, ELISA och fluorometri används för att analysera prover både i forskningssyfte samt som extern service. Vi sätter även upp nya analyser vid förfrågan.

För ingående information om analyser och priser se vår labtaxa alternativt kontakta oss på: Länkar- kontakt

Molekylärbiologi / Flödescytometri  

I vår serviceverksamhet kan vi med molekylärbiologiska metoder studera gen- och proteinuttryck i olika vävnader från djur. Vi använder oss av exempelvis realtids-PCR för studier av genuttryck, men hjälper även till med att extrahera RNA från vävnadsprover. Förekomst av virus kan även analyseras i prover från djur vid förfrågan.

Proteinuttryck kan studeras med gelelektrofores och Western blot. Immunohistokemi används för att detektera olika proteiner/immunoreaktivitet i vävnadsprover och med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad.

Vi kan även utföra studier på celler med flödescytometri.

För information och vid behov av assistans med molekylärbiologiska tekniker kontakta oss på: Länkar - kontakt