ESF-reports

Last changed: 26 February 2019
rapport8_2.PNG

Here you can find reports published in the report series kept by the Unit for Field-based Forest Research. The report series was introduced in 2011. The reports are published in the open archive Epsilon, at SLU.

 1. Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf (2011). Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex. (In Swedish).
 2. Karlsson, Christer and Elfving, Björn (2011). Bangserien. (In Swedish).
 3. Elfving, Björn (2012). Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på Holmmyrbrännan i Västerbotten. (In Swedish).
 4. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2012). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009. (In Swedish).
 5. Karlsson, Kjell and Mossberg, Magnus and Ulvcrona, Thomas (2012). Fältdatasystem för skogliga fältförsök. (In Swedish).
 6. Wallertz, Kristina and Frisk, Johan and Johansson, Ulf and Örlander, Göran (2013). Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. (In Swedish).
 7. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2013). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2010. (In Swedish).
 8. Karlman, Lars and Karlsson, Christer (2013). Simakserien. (In Swedish).
 9. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Slutrapport. (In Swedish).
 10. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. Slutrapport. (In Swedish).
 11. Larsson, Per-Erik (2015). Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer. (In Swedish).
 12. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2016). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012. Slutrapport. (In Swedish).
 13. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Wallertz, Kristina (2016). Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015. (In Swedish).
 14. Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn (2016). Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat. (In Swedish).
 15. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina (2017). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013. Slutrapport. (In Swedish).
 16. Eriksson, Stefan and Wallertz, Kristina and Karlsson, Ann-Britt (2018). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015. Slutrapport. (In Swedish).
 17. Langvall, Ola (2019). Phenology symposium 2019. Abstracts. (In English). 
 18. Wallertz, Kristina (2019). The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth (English with Swedish summary).

Contact

Ola Langvall, Experiment Group Leader
Unit for Field-based Forest Research, SLU
ola.langvall@slu.se, +46 472 26 31 80