The Welfare Landscape Reassembled: Policies for sustainable outdoor recreation in times of urban densification

Last changed: 04 April 2023

The project studies the heritage of the welfare state, the welfare landscape, and how it’s values can be secured in densification projects.

Published within the project

Jansson, M., Schneider, J. & Herbert, E. (2023). Förtätning av välfärdslandskap: en enkätstudie om upplevelse och användning av bostadsnära utemiljöer. LTV rapportserie 2023:1. https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=119973

Jansson, M. Schneider, J. & Sunding, A. (2023). Förtätningens effekter för boende. Gröna fakta i Tidningen Utemiljö 2/2023

Jansson, M. (2023). Vad händer med barnvänligheten när välfärdens landskap förtätas? Tidskriften Landskap 5/2023, pp. 26-28.

Jansson, M., Herbert, E., Zalar, A. & Johansson, M. (2022). Child-friendly environments – what, who and by whom? Sustainability 14(8), 4852; https://doi.org/10.3390/su14084852  

Jansson, M. 2022-08-30: ”Lek och lärande i en barnvänlig stad” Keynote-föreläsning vid Ute är inne-konferensen i Helsingborg

Jansson, M. 2023-05-12: ”Utemiljöer för social hållbarhet” Inbjuden föreläsning vid nätverksträff inom projektet Klimatsmart tillväxt (Vinnova), Hässleholms kommun.

Barna, P. & Ackar, V. (2020). Förtätning - olägenhet eller tillgång för städernas barn? Master's Thesis produced at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU.

Engström, A. (2019). Folkhemmets idrottsrörelse. In: Rörelserik stadsutveckling: finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare? Movium och Riksidrottsförbundet, pp. 6–13.

Pries, J. (2019). Var är husockupationerna i den nyliberala staden?. In: Polanska & Wåg (Eds.) Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018, Verbal förlag.

Pries, J. (2019). Rapport från förtätad förort: Fältanteckningar från Norra Fäladen, Lund. Arkitekturtidskriften KRITIK.

Pries, J. (2020). Neoliberal Urban Planning Through Social Government: Notes on the Demographic Re‐engineering of Malmö. International Journal of Urban and Regional Research.

Qviström, M. Accepted manuscript. Recreative places in a remotely urban context, to be published in Public space in the green and recreative city.

Qviström, M. & Pries, J. (2020). Välfärdens landskap I förtätningens tidevarv. Utemiljö, Gröna fakta nr 5 2020.

Stryjan, N. (2020). Planering för fysisk aktivitet: en analys av Hallonbergen 1967-2020. Student thesis produced at the Department of Urban and Rural Development, SLU.

Stigertsson, A. & Palmqvist, R. (2020). Samhällsplanering – ett barn av sin tid?: modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Master's Thesis produced at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU.

Facts:

Project leader

Mattias Qviström, Professor, Division of Landscape Architecture, SLU

Project participants

Amalia Engström, Doctoral Student, Division of Landscape Architecture, +4618673511, +46737274652
Read more on Amalia Engström's CV page 
Send an e-mail to: amalia.engstrom@slu.se

Sued Ferreira da Silva, Doctoral Student, Division of Landscape Architecture, SLU, +46708291609
Read more on Sued Ferreira da Silva's CV page
Send an e-mail to: sued.silva@slu.se

Märit Jansson, Senior Lecturer, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, +4640415135
Read more on Märit Jansson's CV page
Send an e-mail to: marit.jansson@slu.se 

Neva Leposa, Postdoctor, Division of Landscape Architecture, SLU, +4618671000
Send an e-mail to: neva.leposa@slu.se

Hanna Peinert, Research Assistant, Division of Landscape Architecture, SLU
Send an e-mail to: hanna.peinert@slu.se 

Mia Ågren,  Doctoral Student, Division of of Landscape Architecture, +4618672549
Read more on Mia Ågren's CV page
Send an e-mail to: mia.agren@slu.se

Therese Andersson, Research Assistant, Division of of Landscape Architecture, SLU (2020)

Johan Pries, Postdoctor, Division of of Landscape Architecture, SLU (-2020)

Project time

2017-2023

External funding

Formas