The Welfare Landscape Reassembled: Policies for sustainable outdoor recreation in times of urban densification

Last changed: 14 October 2020

The project studies the heritage of the welfare state, the welfare landscape, and how it’s values can be secured in densification projects.

Published within the project

Barna, P. & Ackar, V. (2020). Förtätning - olägenhet eller tillgång för städernas barn? Master's Thesis produced at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU.

Engström, A. (2019). Folkhemmets idrottsrörelse. In: Rörelserik stadsutveckling: finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare? Movium och Riksidrottsförbundet, pp. 6–13.

Pries, J. (2019). Var är husockupationerna i den nyliberala staden?. In: Polanska & Wåg (Eds.) Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018, Verbal förlag.

Pries, J. (2019). Rapport från förtätad förort: Fältanteckningar från Norra Fäladen, Lund. Arkitekturtidskriften KRITIK.

Pries, J. (2020). Neoliberal Urban Planning Through Social Government: Notes on the Demographic Re‐engineering of Malmö. International Journal of Urban and Regional Research.

Qviström, M. Accepted manuscript. Recreative places in a remotely urban context, to be published in Public space in the green and recreative city.

Qviström, M. & Pries, J. (2020). Välfärdens landskap I förtätningens tidevarv. Utemiljö, Gröna fakta nr 5 2020.

Stryjan, N. (2020). Planering för fysisk aktivitet: en analys av Hallonbergen 1967-2020. Student thesis produced at the Department of Urban and Rural Development, SLU.

Stigertsson, A. & Palmqvist, R. (2020). Samhällsplanering – ett barn av sin tid?: modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Master's Thesis produced at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU.

Facts:

Project leader

Mattias Qviström, Professor, Division of Landscape Architecture, SLU

Project participants

Amalia Engström, Doctoral Student, Division of Landscape Architecture, +4618673511, +46737274652
Read more on Amalia Engström's CV page 
Send an e-mail to: amalia.engstrom@slu.se

Sued Ferreira da Silva, Doctoral Student, Division of Landscape Architecture, SLU, +46708291609
Read more on Sued Ferreira da Silva's CV page
Send an e-mail to: sued.silva@slu.se

Märit Jansson, Senior Lecturer, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, +4640415135
Read more on Märit Jansson's CV page
Send an e-mail to: marit.jansson@slu.se 

Neva Leposa, Postdoctor, Division of Landscape Architecture, SLU, +4618671000
Send an e-mail to: neva.leposa@slu.se

Hanna Peinert, Research Assistant, Division of Landscape Architecture, SLU
Send an e-mail to: hanna.peinert@slu.se 

Mia Ågren,  Doctoral Student, Division of of Landscape Architecture, +4618672549
Read more on Mia Ågren's CV page
Send an e-mail to: mia.agren@slu.se

Therese Andersson, Research Assistant, Division of of Landscape Architecture, SLU (2020)

Johan Pries, Postdoctor, Division of of Landscape Architecture, SLU (-2020)

Project time

2017-2022

External funding

Formas