New search
BI1039

Ecology

Välkomna tiill kursstart 24 mars kl 9.

Zoomlänk har skickats med ett separat mail och finns även på kursens Canvassida som nu är igång.

Vänliga hälsningar,

Mattias Jonsson, kursansvarig

The course evaluation is now closed

BI1039-40115 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1039

Academic year 2019/2020

Ecology (BI1039-40087) 2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Ecology (BI1039-40061) 2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Ecology (BI1039-40020) 2018-03-21 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Ecology (BI1039-40096) 2017-03-22 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

Ecology (BI1039-40111) 2016-03-22 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

Ecology (BI1039-40159) 2015-03-30 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

Ecology (BI1039-40050) 2014-03-31 - 2014-06-08

Academic year 2012/2013

Ecology (BI1039-40043) 2013-04-02 - 2013-06-09

Academic year 2011/2012

Ecology (BI1039-40039) 2012-03-26 - 2012-06-01

Academic year 2010/2011

Ecology (BI1039-40043) 2011-03-28 - 2011-06-03

Academic year 2009/2010

Ecology (BI1039-40094) 2010-03-25 - 2010-06-04

BI1039 Ecology, 15.0 Credits

Ekologi

Syllabus approved

2015-12-01

Subjects

Biology Environmental science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
The individual population 7.00 1002
The community ecosystem 5.00 1003
The project 3.00 1004

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and Biology 2 and Mathematics 3

Objectives

The course aims to provide knowledge of basic ecological concepts, issues and practices.
After completing the course students will be able to:
- Explain the basic concepts and issues relating to organisms’ adaptations to the environment.
- Explain the basic concepts and issues related populations changes in time and space.
- Explain the basic concepts and issues related to the structure and change over time in the communities of organisms.
- Explain the basic concepts and issues related to the flows of energy and materials in the ecosystem
- Make calculations of the populations growth and dynamics.
- Make simple flow calculations of energy and materials in the ecosystem.
- In the form of group work plan and carry out ecological field investigations and communicate the results orally and in writing.
-Identify Common Swedish invertebrate groups in fresh and brackish water.

Content

Instruction consists of lectures and exercises involving organisms’ adaptations to their environment, population ecology, species interactions (eg competition and predation), communities (including food webs and species diversity), ecosystems (eg, flows of energy, carbon and nutrients), and invertebrates in fresh and brackish water.
Lectures also concerns the development of ecology as a science and its relationship to other sciences, changes in the communities of organisms and ecosystems over time, and the human role in ecological processes.
Students carry out ecological studies in the field during a field trip. The project (compulsory) is presented both in writing and orally.

Formats and requirements for examination

Passed written examination, passed written and oral reports, passed participation in compulsory parts.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Ecology

Further information

Determined by: Programstudierektor för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram
Biology field: Ekologi
Replaces: BI1039

Betygskriterier för Kursen Ekologi BI1039, 15 hp

Betygskriterierna utgår från 6 lärandemål som är beskrivna i kursplanen. Gemensamt för lärandemålen 1-4 är att studenten skall kunna redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar inom respektive organisationsnivå:

Lärandemål 1 – ekologisk organisationsnivå: individen

Lärandemål 2 – ekologisk organisationsnivå: populationen

Lärandemål 3 – ekologisk organisationsnivå: organismsamhället

Lärandemål 4 – ekologisk organisationsnivå: ekosystemet

Lärandemål 5 – faunistik, akvatiska evertebrater

Lärandemål 6 – ekologisk fältmetodik, projektarbete i grupp

Allmän beskrivning av betygskriterium för lärandemål 1-4

3. (Godkänt) Kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom ekologin med obetydliga missförstånd. Kan redogöra för centrala frågeställningar inom området.

4. (Väl godkänt) Utöver kraven för betyget 3 kan studenten utförligt redogöra för ekologiska fenomen och frågeställningar inom området.

5. (Mycket väl godkänt) Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kursinnehållet, och kan på ett korrekt sätt tillämpa teorier på ej tidigare presenterade problem.

Betygskriterium för lärandemål 5-6

För lärandemålen 5-6 sätts enbart betyget 3 (godkänt):

• För godkänt på lärandemål 5 krävs: Studenten kan bestämma flertalet genomgångna organismer till relevant taxonomisk nivå och beskriva i vilken miljö de lever.

• För godkänt på lärandemål 6 krävs: Studenten har visat förmåga att i grupp kunna planera och genomföra enklare ekologiska undersökningar i olika naturmiljöer (alt teoretiska varianter av detta om det är omöjligt att genomföra i fält) och muntligen och skriftligen kunna kommunicera resultaten.

Utformning och betygsättning av examinationer

Lärandemålen 1-5 examineras skriftligt vid tre tentamenstillfällen. Varje lärandemål utgör ett delprov och examineras var för sig på tentamen. Vid tentamenstillfälle 1 examineras lärandemålen 1 och 2. Vid tentamenstillfälle 2 examineras lärandemålen 3 och 4. Lärandemålet 5 examineras separat utan graderade betyg. Resultat från alla lärandemål (1-6) som registreras i LADOK slås samman i tre delar enligt nedan:

Provkod Benämning Hp

0001 Individen, populationen 7.00

0002 Organismsamhället, ekosystemet 5.00

0003 Projektet, faunistik 3.00

Gränserna för betygen 3, 4 och 5 för varje delprov av lärandemålen 1-4 i skriftlig tentamen är 60%, 75% respektive 85%.

Lärandemålet 6 ges betyget 3 om studenten aktivt har deltagit i projektarbetet och redovisningen.

Sammanvägning av resultat från lärandemålen 1 - 4 för beräkning av slutbetyg för kursen

För att få betyget godkänt (3) på hela kursen krävs godkänt på alla lärandemål LM1-4 samt godkänt på lärandemålen 5-6 som inte graderas.

För högre slutbetyg krävs förutom godkänt på lärandemålen 1-6 följande resultat på delproven för lärandemålen 1-4:

För betyget 4 på hela kursen krävs betyget 4 på minst tre av delproven, eller betyget 4 på minst ett delprov och betyget 5 på minst ett delprov.

För betyget 5 på hela kursen krävs minst betyget 5 på två delprov och betyget 4 på de andra två delproven, eller betyget 5 på tre delprov och betyget 3 på ett delprov.

1) Ecology
Author: Bowman, W.D. and Hacker, S.D.
ISBN: 9781605359212
Comments: Fjärde upplagan är av samma bok fungerar också, även om sidhänvisningarna inte kommer att variera.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Environmental science
Course code: BI1039 Application code: SLU-40115 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Ecology Pace: 100%