New search
BI1250

Cell Biology

The course concentrates on central themes and experimental methods used within cell biology. The course is meant to give an understanding of basic mechanisms and principles. After completing the course the students should have a good understanding of eukaryotic cell structure, growth, differentiation and specialisation as well as cell-cell co-operation.

Välkommen till kursen Cellbiologi BI1250!

Kursen kommer pga pandemin att hållas helt via Zoom. Den inleds med ett obligatoriskt Zoom-upprop kl. 09.00 den 24:e mars. Alla som är antagna till kursen bör per e-post ha fått en Zoom-länk som gör det möjligt att koppla upp sig mot uppropet. Om du är antagen till kursen men INTE fått någon e-post med Zoom-länk så bör du kontakta mig omgående.

Väl mött!

Mattias Thelander, kursledare (Mattias.Thelander@slu.se)

The course evaluation is now closed

BI1250-40117 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1250

Academic year 2019/2020

Cell Biology (BI1250-40101) 2020-03-25 - 2020-04-30

Academic year 2018/2019

Cell Biology (BI1250-40082) 2019-03-26 - 2019-05-02

Academic year 2017/2018

Cell Biology (BI1250-40008) 2018-03-21 - 2018-04-26

Academic year 2016/2017

Cell Biology (BI1250-40021) 2017-03-22 - 2017-06-04

BI1250 Cell Biology, 7.5 Credits

Cellbiologi

Syllabus approved

2015-11-19

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Credits Code
2.00 1002
5.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of 7,5 credits Biochemistry.

Objectives

The aim of the course is to give basic knowledge and laboratory training in cell biology.
After completing the course the student will be able to:
- describe the cell structure, function and regulatory mechanisms
- describe key concepts in molecular cell biology
- know the main cell biology laboratory methods
- use basic laboratory techniques in cell biology

Content

The course gives basic knowledge in cell biology and laboratory training in cellbiological methods.
Lectures and group excerises address:
- cells and their components
- biological membranes
- transport across membranes
- extracellular environment
- cell proliferation
- cell differentiation and tissue formation
- cell communication
- stem cells and cloning

Laborations deal with key cell biological methods.

Formats and requirements for examination

Passed written exams. Attendance of obligatory activities and approved presentation of compulsory elements, including laboratory reports.

The compulsory moments consists of introduction lecture, laboratory work with following discussions and group exercises.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Plant Biology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Cellbiologi
Replaces: BI1034

Cellbiologi BI1250, VT2021: Lärandemål och betygskriterier

Lärandemål (från kursplanen)

Efter genomgången kurs skall studenten kunna...

 • beskriva cellens struktur, funktion och reglermekanismer
 • redogöra för centrala begrepp inom den molekylära cellbiologin
 • redogöra för centrala cellbiologiska laborativa metoder
 • använda grundläggande laborationsteknik inom cellbiologi

Modul A: Skriftlig tentamen, 5,5 Hp (U/3/4/5)

Examination av modul A sker i form av skriftlig sluttentamen i två delar (en quizz-del och en fritext-del)

Kurslitteratur utgörs av kursboken Essential Cell Biology av Alberts et al. (upplaga 4 eller 5) samt slides från föreläsningar

För betyget 3 skall studenten kunna...

 • beskriva uppbyggnad, bildande och övergripande funktion av den eukaryota cellens generella strukturer
 • redogöra för grundläggande särdrag hos olika eukaryota celler och jämföra dessa med prokaryota celler
 • beskriva de huvudsakliga transportvägarna i en eukaryot cell
 • beskriva grunderna för reglering av genuttryck och genomevolution
 • redogöra översiktligt för kommunikation mellan eukaryota celler
 • beskriva grunderna för hur celler interagerar med varandra och med extracellulärt matrix vid vävnadsbildning
 • beskriva eukaryota cellers livscykel, tillväxt och specialisering
 • beskriva principerna för hur brister i reglering av cellfunktioner kan leda till cancer
 • redogöra för centrala cellbiologiska metoder och exemplifiera vad de kan användas till

För högre betyg (4/5) skall studenten dessutom kunna...

 • förklara ingående och på ett logiskt sätt koppla ihop de delar som krävs för betyget 3
 • dra egna slutsatser och förklara orsakssamband utifrån givna fakta
 • beskriva hur en given frågeställning kan besvaras med hjälp av cellbiologisk laborativ metodik

Modul B: Laborationer och gruppövningar, 2 Hp (U/G)

För godkänt (G) skall studenten...

 • Delta aktivt i samtliga gruppövningar
 • Delta aktivt i samtliga obligatoriska moment på labkursen
 • Få labrapporten godkänd
1) Essential Cell Biology, fifth edition
Author: Alberts Bruce et al.
Comments: Det går bra att följa kursen även med den fjärde upplagan av boken.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Food Food Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1250 Application code: SLU-40117 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Biology Pace: 100%