New search
BI1251

Diversity of organisms

Välkommen till kursen Organismvärlden!

Kursen startar imorgon 18/2 och kommer att vara helt på distans. Zoom-länken till introduktionen finns i kursrummet på canvas. Kontakta mig om du är antagen till kursen men inte har fått någon inbjudan till canvas-rummet.

Mvh Maria

The course evaluation is now closed

BI1251-30236 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1251

Academic year 2019/2020

Diversity of organisms (BI1251-30213) 2020-02-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Diversity of organisms (BI1251-30090) 2019-02-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Diversity of organisms (BI1251-30016) 2018-02-15 - 2018-03-20

Academic year 2016/2017

Diversity of organisms (BI1251-30057) 2017-02-16 - 2017-03-21

BI1251 Diversity of organisms, 7.5 Credits

Organismvärlden

Syllabus approved

2017-12-14

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and Biology 2.

Objectives

After completing the course, the student should be able to.
- Explain and understand basic evolutionary concepts and solve simple evolutionary problems.
- Describe the relationship between selection and evolution, different speciation models and evolutionary constraints.
- Summarise characteristics of larger representative groups of eukaryotic organisms i.e. "protists", fungi, animals (including humans) and plants.
- Describe the development and evolutionary relationships of these organism groups and how this has influenced the development of certain characteristics.
- Summarise and give examples of the importance of evolution and some organism groups for humans in terms of harm or benefit.

Content

At lectures and exercises, evolution theory at the population level and its relation to speciation and evolutionary relationships is addressed. Further, the main characteristics of different organism groups (including humans) are described at a general level as well as the prevailing view on their evolutionary relationship. Exercises are carried out to deepen the understanding and the ability to solve different problems within evolution and systematics. At laboratory sessions, different properties of organisms connected to relationships and adaptations related to way of living are studied.

Formats and requirements for examination

Approved examination.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: Bi1089

Lärandemål 1: Förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp, samt beskriva kopplingen mellan urval och evolution, artbildnings-modeller och evolutionära begränsningar

Betyg 3: Studenten kan förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp, samt beskriva kopplingen mellan urval och evolution, två enkla artbildningsmodeller samt några vanliga evolutionära begränsningar

Betyg 4: Studenten kan identifiera vilka evolutionära processer och begrepp som är relevanta för respektive evolutionär frågeställning. Studenten kan också grunderna till hur kvantitativa karaktärer nedärvs och hur det påverkar evolutionära förändringar

Betyg 5: Studenten har en fördjupad insikt i hur olika evolutionära processer fungerar och interagerar på populationsnivå och hur olika typer av begränsningar påverkar tänkbara evolutionära utfall. Studenten har också en fördjupad kunskap om verkliga fallstudier som belyser olika evolutionära problem

Lärandemål 2: Lösa evolutionära frågeställningar

Betyg 3: Studenten kan lösa enklare evolutionära frågeställningar som inkluderar enstaka evolutionära processer

Betyg 4: Studenten kan lösa enklare evolutionära frågeställningar som kräver en integrering av olika typer av evolutionära processer

Betyg 5: Studenten kan strukturera, förenkla och formalisera mer komplicerade evolutionära problem för att identifiera de mest kritiska faktorerna och lösa problemen teoretiskt

Lärandemål 3: Redogöra för utveckling och evolutionärt släktskap hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 3: Studenten kan översiktligt redogöra för utveckling och evolutionärt släktskap hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 4: Studenten kan beskriva släktskapsförhållanden mellan mindre grupper inom svampar, växter och djur samt peka ut och motivera de största evolutionära nyheterna (dvs. karaktärer) mellan närbesläktade större grupper

Betyg 5: Studenten kan på ett detaljerat sätt beskriva evolutionära släkt-skapsförhållanden och evolutionshistoria (t.ex. när de utvecklades) för olika organismgrupper

Lärandemål 4: Sammanfatta egenskaper och deras evolutionära bakgrund hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 3: Studenten kan sammanfatta vissa egenskaper och deras evolutionära bakgrund hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 4: Studenten kan redogöra för vilka egenskaper mindre grupper inom svampar, växter och djur delar och vilka som är evolutionärt nya för respektive grupp

Betyg 5: Studenten har en fördjupad kunskap om de olika gruppernas speciella särdrag i t.ex. morfologi och levnadssätt

Lärandemål 5: Sammanfatta och exemplifiera några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada

Betyg 3: Studenten kan sammanfatta och exemplifiera evolutionens och några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada

1) Biology - A Global Approach, 11:e upplagan (2017)
Author: Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky and Reece
ISBN: 9781292170435

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Agriculture Programme - Soil/Plant Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1251 Application code: SLU-30236 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Ecology Pace: 100%