New search
BI1254

Basic course - biology and environmental sciences

Hej och välkommen till Grundkurs – biologi och miljövetenskap, BI1254!

Detta är den första kurs du läser på utbildningen och den ska ge introduktion till universitetsstudier, grundkunskaper om landskapets uppbyggnad och om vattnet i naturen, samt en inblick i olika områden kopplade till biologi och miljövetenskap. Kursen innehåller också repetition av viss gymnasiematte samt moment där du får träna olika färdigheter som t.ex. att skriva uppsats och göra muntliga presentationer.

Kursen ligger under första halvan av höstterminen och går på heltid. Under resten av höstterminen läses kemi (se programhemsidan för att se övriga kurser på utbildningen).

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distans mellan personer och det innebär att det inte får vara så många studenter samtidigt på Campus nu i början av terminen. Därför kommer din undervisning på den här kursen att ske omväxlande på Campus, i fält och på distans. De flesta föreläsningarna kommer att ske på distans medan många övningar kommer att göras i fält och på lab, i mindre grupper. När vi kommunicerar på distans använder vi ett kommunikationsverktyg som heter Zoom och arbetsmaterial och instruktioner kommer att finnas på en Plattform som heter Canvas. Canvas kan du nå när du är registrerad på kursen (se nedan).

Vi har kursstarten på Campus och kommer då att gå igenom allt detta ordentligt.

Kursschemat är ännu preliminärt - vi kommer att slipa lite mer på upplägget av de olika momenten men huvudsakligen kommer det att se ut som det gör nu.

Värt att notera är att vi gör exkursioner i Ultunas närhet under de första veckorna. Det är alltså viktigt att redan från börja ha med stövlar/kängor och regnkläder. En cykel kan också vara bra att ha även om det också går att ta sig till exkursionslokalerna med buss och promenad.

Kurslitteratur till första kursen går att köpa fr.o.m. kursstart i Servicecenter i Ull hus här på Campus. En del material finns också på CANVAS.

Om du inte redan är registrerad då blir du det genom att närvara vid uppropet den 31 augusti. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart ha förkylningssymptom och därmed inte kan närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ). När du har ditt konto kan du komma in på CANVAS som alltså är den plattform där vi lägger ut så gott som allt material och information kring kursen.

Tips! Om du känner att du behöver fräscha upp dina gymnasiekunskaper i matte och kemi är det klokt att du förbereder dig före terminsstart. Lämplig repetition kan du hitta via följande länkar: Matte - http://www.sommarmatte.se/ och Kemi - https://www.khanacademy.org/ och https://ehinger.nu/undervisning/index.php

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Kontakta gärna oss med frågor som gäller kursen (Karin och Gunnel) eller utbildningen (Gunnel)

Vi ses i höst / Karin och Gunnel

Karin.Eklof@slu.se 018 – 67 30 42

Gunnel.Alvenas@slu.se 018 – 67 11 65

The course evaluation is now closed

BI1254-10346 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1254

Academic year 2020/2021

Basic course - biology and environmental sciences (BI1254-10264) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Basic course - biology and environmental sciences (BI1254-10126) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Basic course - biology and environmental sciences (BI1254-10115) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Basic course - biology and environmental sciences (BI1254-10030) 2017-08-28 - 2017-10-30

Academic year 2016/2017

Basic course - biology and environmental sciences (BI1254-10067) 2016-08-29 - 2016-10-31

BI1254 Basic course - biology and environmental sciences, 15.0 Credits

Grundkurs - biologi och miljövetenskap

Syllabus approved

2021-04-22

Subjects

Biology Environmental science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Introduction to the education  9.00 1002
Geology and hydrology  6.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and specific entry requirements according to field-specific entry requirements A11 that includes Biology 2, Physics 1a, Physics 1b1+1b2, Chemistry 2 or Mathematics 4.

Objectives

The aim of the course is to give an introduction to the education and to give an orientation in issues that concern using natural resources. Furthermore, the course should give a general understanding of the geological relations and processes that shape the landscape and knowledge of the occurrence and renewal in the landscape of the water. The aim is also to give insights in possible future profession exercise and to introduce to higher education and give training in written and oral presentation.
On completion of the course, the student should be able to
- describe use of natural resources and their importance in the society in all at a general level joint
- account for the geological structure of the landscape and development
- describe the occurrence and renewal of the water in the landscape
- account for basic concepts and processes within geology and hydrology
- identify those in Sweden most commonly occurring soil types, minerals and rocks
- carry out simple hydrological calculations
- describe at a general level the soil as system and its function as habitat
- know and use certain mathematical tools that are commonly occurring within the natural sciences
- search and use literature critically and communicate information in speech and writing.

Content

The lectures of the course, exercises, study visits, field trips and study tours treat
- biological and geological natural resources, their occurrence and how they are used to generate goods and employments
- the structure, plate tectonics and processes that shape the bedrock of the earth
- composition and properties of the most common rock forming the mineral and the rocks
- the effects of the ice melting and the strand displacement on the earth types distribution in the landscape
- weathering, frost phenomenon, erosion and mass movements
- quaternary deposits and the soil type importance for the properties of the soil
- the hydrological cycle and water balance
- the formation and occurrence in the landscape of the groundwater
- occurrence, binding and movement of water and nutrients
- the water as resource and human influence on the water balance and the water quality
- the soil as system and its different components and its importance as habitat
- basic mathematics
- introduction to ethical argumentation and sustainable natural resources exploitation
- cartography and interpretation of different type of map
- general library science and study technique
- oral and written presentation.
On field trips, natural environments are visited to increase the knowledge of geological relations and about the use and the administration of natural resources in Sweden. To give insight in possible future professional role, study visits at some workplaces are also made. Compulsory components are study visits, field trips, study tours and some exercises.

Formats and requirements for examination

- Passed tests
- Thesis: Passed written and oral presentation
- Approved participation in field trips, exercises and other compulsory components
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

In connection with study tours, a fee for the course participants is added to finance a part of the cost for travel and living.

Responsible department

Department of Aquatic Sciences and Assessment
Cooperating departments:
Department of Ecology
Department of Energy and Technology
Department of Soil and Environment

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: BI0844, MV0173

På denna kurs ges betyg G/ej G. För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

1. Uppsats: godkänd skriftlig och muntlig redovisning

2. Aktivt deltagande i exkursioner samt vid efterföljande bearbetning och redovisning

3. Godkända prov/test/dugga/slutseminarium/hemtenta i:

 • Mineral- och bergartskännedom, jordartskännedom
 • Geologi och hydrologi
 • NKK – Nyttjandet av naturresurser och dess konsekvenser

4. Studiebesök och övningar: aktivt deltagande.

5. Aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment som innebär introduktion till universitetsstudier och övning i generella färdigheter:

 • studieteknik
 • biblioteksintroduktion (1 och 2)
 • miljöetik, seminarium
1) Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, flodverksamhet, vindverksamhet. 2004.
Author: Karl-Erik Perhans
ISBN: SBN 91-974044-3-8
Comments: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
2) Exogena processer och landformer. 2003.
Author: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-4-6
Comments: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
3) Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.
Author: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-2-X
Comments: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 70:-
4) Kompendium i hydrologi. Kurs Geologi och hydrologi
Comments: Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: 180:- Kompendiet har inte ändrats sedan förra året. Även äldre varianter fungerar ganska bra. Dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.
5) Exkursionsguide
Comments: Delas ut av kursledaren under kursens gång. Pris: se hydrologikompendium.
6) En matematikbok med gymnasiematte, t.ex. den du själv hade.
Comments: Du kan också hitta matteteori på nätet. På Ultunabiblioteket finns några ex att låna av boken: Mot bättre vetande i matematik av Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R. som också går bra att använda.
7) Kompletterande litteratur på Canvas
8) Vattnets väg från regn till bäck
Author: Grip, H. & Rodhe, A. 1991
ISBN: Hallgren & Fallgren, Uppsala
Comments: Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln härovan eller via Canvas/Litteratur. Välj sedan "fulltext" i kolumnen till höger. Om du vill kunna öppna den lite snabbare senare kan det vara klokt att ladda ner den.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Environmental science
Course code: BI1254 Application code: SLU-10346 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Aquatic Sciences and Assessment Pace: 100%