New search
BI1256

Field course in crop production

Välkommen till Fältkurs i växtproduktion!

Kursens syfte är framförallt att ge en bild av de faktorer som påverkar och begränsar växtodling. I kursen lägger vi stor vikt vid övningar i fält kopplade till etablering och utveckling. Vid besök på olika gårdar studerar vi växtodlingsåtgärder under vår och försommar. Under fältövningar studerar vi förutsättningarna för grödans uppkomst, etablering och tillväxt, samt förekomst av ogräs och växtskadegörare. Övningarna omfattar bestämning av kulturväxter och ogräs, växtskadegörare och naturliga fiender till skadeinsekter. I studenternas fältdagbok följs utvecklingen i olika grödor i ord och bild gruppvis och vi bekantar oss med fältförsöket som forskningsverktyg. På föreläsningar görs kopplingar mellan observationer i fält och växtbiologisk/ekologisk teori.

Kursen startar måndagen den 3 maj kl. 08.30 och avslutas fredagen den 4 juni. Lägg märke till att denna kurs innehåller många obligatoriska moment och att en hel del av dem förutsätter att man är på plats. Vi jobbar hårt med att anpassa olika övningar för att genomföra kursen på ett smittsäkert sätt.

Du uppmanas att skaffa boken Vår mat innan kursstart. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut. Se vidare information under rubriken Litteraturlista.

Hör gärna av dig om du har några funderingar! Jag ser fram emot en spännande och givande kurs tillsammans i vårens vackraste tid!

Nilla Nilsdotter-Linde

070-662 74 05, Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se

The course evaluation is now closed

BI1256-40125 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1256

Academic year 2019/2020

Field course in crop production (BI1256-40089) 2020-05-01 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Field course in crop production (BI1256-40132) 2019-05-03 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Field course in crop production (BI1256-40001) 2018-04-27 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Field course in crop production (BI1256-40073) 2017-04-28 - 2017-06-04

BI1256 Field course in crop production, 7.5 Credits

Fältkurs i växtproduktion

Syllabus approved

2015-11-19

Subjects

Biology Agricultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and specific entry requirements according to field-specific entry requirements A11: Biology 2, Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2, Chemistry 2 and Mathematics 4.

Objectives

Aim
The course aims to give an overview over cropping system in Sweden and factors that influence the production with a focus on winter survival and establishment. Sustainable development and sustainable use of the natural resources are brought up in this perspective. The course also intends to give an insight in field trials as a research method and possible professional roles for soil/plant agronomists.

Intended learning outcomes
Upon completion of the course, the student should be able to:
- describe the biological preconditions for crop production and yield limiting factors
- account for cultivation measures during spring and early summer in the crop production
- interpret simple experimental designs and know at a general level to how the establishment and development of the crops are studied in field
- identify commonly occurring weed and plant crops in early developmental stages
- account for characteristics and lifestyles of the most common groups of plant pathogens and insect pests
- describe how Swedish cropping systems have been developed through the history
- suggest and justify sustainable crop sequences for different aims that are feasible in practice

Content

The course is to a large extent based on exercises in the field. At study visits at experimental and ordinary farms cultivation technique and crop sequences with special focus on cultivation measures during spring and early summer will be discussed. During field exercises, winter survival, establishment, development, growth and occurrence of weeds and pests are studied as well as the importance of crop sequences . Field trials are used for studies of experimental technique. The exercises include determination of cultivated plants, weeds, pests and their natural enemies as well as field and lab studies of developmental stages of cultivated plants. In lectures, connections between observations made in the field and scientific theory are discussed.

Compulsory components
Exercises, laboratory sessions, seminars and study visits are compulsory components.

Formats and requirements for examination

- Passed written tests and passed written and oral presentations of project work. Passed participation in compulsory course modules.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is scheduled together with the course Ecology, 7.5 credits.

Responsible department

Department of Crop Production Ecology
Cooperating departments:
Department of Ecology
Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: BI1003
There are no Grading criteria posted for this course
1) Vår mat
Author: Håkan Fogelfors (red.)
ISBN: 978-91-44-09280-5
Comments: Boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors (red.) (ISBN 978-91-44-09280-5) är huvudlitteratur. Det är säkert en del av er som redan har den från Introkursen. Den kommer att användas även i kommande kurs i Växtproduktion för er som är mark/växtstudenter. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut. Jag rekommenderar er alla att ha boken tillgänglig från kursstart! Vänliga hälsningar Nilla

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Agricultural science
Course code: BI1256 Application code: SLU-40125 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Crop Production Ecology Pace: 100%