New search
BI1277

Vertebrate Zoology

saknas

Information from the course leader

Hej och varmt välkomna till Vertebratzoologikursen!

Efter den här kursen hoppas jag att världen kommer att vara litet roligare för er än den var innan. Innan kursen är slut kommer ni att få höra när de första blåmesarna och talgoxarna försiktigt och trevande börjar med vårsången och ni kommer att veta vad ni hör. Möjligen kommer ni också bli litet odrägligare för er omgivning också, t.ex. när ni om en funnen fjäder tvärsäkert konstaterar - skata, handpenna, vänster vinge.

Även om kursen inte brukar betraktas som direkt svår så är den intensiv. Att läsa den parallellt med en annan kurs kan vara chansartat....

Eftersom snö och kyla inte går så bra ihop med mig och min rullstol så har jag fått dispens till att köra kursen i institutionens lokaler i Ekologicentrum. Det som är bra med det är att vi får nära till våra uppstoppade fåglar och alla roligheter i min samling av ben, bajs, fjädrar, spåravgjutningar etc. Nackdelen är att det kan bli begränsningar i var ni kan hålla till vid fika och lunch.

Jag går igenom detaljerna när ni kommer hit.

Som standard så börjar vi kl. 09.00 på dagarna. När vi slutar kommer att variera och oftast bero på er. Det finns inga obligatoriska moment på kursen men det finns å andra sidan ingen kursbok i vanlig mening som kan ersätta närvaro eller uppmärksamhet (se litteraturtips).

Vi börjar i Tammsalen, fredag den 2/12. Tammsalen ligger i markplan nära huvudingången. Om du kommer in ifrån söder dvs från campushållet så står där en uppstoppad björn och litet annat. Passera björnen och vargen ta till vänster, gå förbi lunchrummet (30m typ), håll sikte på en glaslåda med en uppstoppad berguv med en hare i klorna så är du framme vid rätt dörr.

Det här kan bli hur kul som helst!

Göran

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1277-20057 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1277

Academic year 2021/2022

Vertebrate Zoology (BI1277-20100)

2021-12-03 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Vertebrate Zoology (BI1277-20149)

2020-12-03 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Vertebrate Zoology (BI1277-20098)

2019-12-04 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Vertebrate Zoology (BI1277-20067)

2018-12-03 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Vertebrate Zoology (BI1277-20011)

2017-11-27 - 2018-01-14

Syllabus and other information

Syllabus

BI1277 Vertebrate Zoology, 7.5 Credits

Vertebratzoologi

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0201

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirementsBachelor’s level (G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 20 credits biology

Objectives

The course covers vertebrate systematics, evolutionary history, ecology and main characters related to their occurrence and way of life. The course also provides basic species knowledge of Swedish vertebrates.After completing the course the student should be able to:

- briefly describe vertebrate systematics, ecology, biogeography, morphology, physiology and reproductive biology and briefly discuss their interrelationships.

- identify and describe common mammals, birds, reptiles, amphibians and fish in Swedish ecosystems with examples of their distribution, behavior, adaptation to the environment and reproductive strategies.

Content

Lectures cover vertebrate evolutionary history, the prevailing view of their evolutionary relationships as well as their main characteristics related to their occurrence and way of life.Lectures will also cover factors that control and controlled animal distribution, and species identifying technics, including interpretation of animal tracks. The course also includes exercises in identifying species, skeletal parts, feathers, eggs, tracks, etc.

Formats and requirements for examination

Passed written examinations
- If a student has failed an examination, the examiner has the right to issue supplementary assignments. This applies if it is possible and there are grounds to do so.

- The examiner can provide an adapted assessment to students entitled to study support for students with disabilities following a decision by the university. Examiners may also issue an adapted examination or provide an alternative way for the students to take the exam.

- If this syllabus is withdrawn, SLU may introduce transitional provisions for examining students admitted based on this syllabus and who have not yet passed the course.

- For the assessment of an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after the deadline for submission. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information


- The right to participate in teaching and/or supervision only applies for the course instance the student was admitted to and registered on.

- If there are special reasons, students are entitled to participate in components with compulsory attendance when the course is given again. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.

Responsible department

Department of Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: BI0852

Grading criteria

Betygskriterier, generell vertebratzoologi,

Vertebratzoologi

(U) Underkänd

Har endast begränsad kunskap om vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(3) Godkänd

Kan översiktligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(4) Väl godkänd

Kan beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(5) Mycket väl godkänd

Kan utförligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag och kan utifrån detta föra ett resonemang kring t.ex. diskrepanser mellan taxonomi och fylogeni.

Betygskriterier Faunistikdelen,

Vertebratzoologi,

(U)Underkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva endast några av våra vanligaste samt lättbestämda vertebrater. Har bristfällig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(3) Godkänd

Studenten kan till art och grupp*, med få undantag, identifiera och beskriva våra vanligaste och mer lättbestämda vertebrater och har i flertalet fall översiktlig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(4) Väl godkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva flertalet av kurslistans vertebrater, inkluderande en del av de mer svårbestämda, och har i de flesta fall god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(5) Mycket väl godkänd

Studenten kan med få undantag identifiera och beskriva kurslistans vertebrater till art och grupp* samt har god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

*Till ”art och grupp” hör också de spår, fjädrar etc. som ingår i kursmaterialet.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Biology
Course code: BI1277 Application code: SLU-20057 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Ecology Pace: 100%