New search
BI1298

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology

Now it is possible to study mycology at SLU in Uppsala. We provide an introductory course and an advanced course for those who know some about fungi and mushrooms and want to learn more about their biology, ecology and taxonomy, learn to recognize the most common fungi and learn more about the importance of fungi for the ecosystems and for humans.
The courses are given in Swedish and are aimed at you who are student interested in fungi, or those who want to become a mushroom consultant (svampkonsulent) or work or want to work with fungi in your profession, for example within nature conservation. The courses are a development of the successful mycology courses that Elisabeth Bååth organized at Umeå University in 1993-2012. Svampkonsulenternas Riksförbund is participating as teachers in the courses.
2020-02-17
Välkommen till svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi
Detta är en fortsättningskurs i mykologi med förkunskapskrav att man har gått introduktionskursen eller har kunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen ger kursen en fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars betydelser för olika processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering och hur DNA metoder används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig litteratur, tränas i att ha ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till fakta och arbeta med vetenskaplig arbetsmetodik för ett eget mindre arbete. Kursen är upplagd med två träffar och med eget arbete och inläsning däremellan med stöd av övningar och föreläsningarpå nätet. De obligatoriska träffarna sker den 11-13/9 2020 på Billingen vid Skövde)i södra Sverige och den 15-17/1 2021 på SLU i Uppsala. På grund av Covid-19 är det oklart om träffen på Billingen kommer att kunna genomföras. Men kursen planeras för att att Billingedagarna kan anpassas och genomföras om situationen tillåter.
Information om kursen på institutionens hemsida

The course evaluation is now closed

BI1298-10033 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1298

BI1298 Mycological knowledge - advanced basic course in mycology, 7.5 Credits

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Biology

Education cycle

First cycle

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Basic eligibility for higher education and knowledge corresponding to
- 5 credits Mycology.

Objectives

The course aims to provide an expanded knowledge of fungal biology and ecology. The course deals with modern systematics, phylogeny and identification techniques, as well as species knowledge. Central to the course are fungal adaptations and dynamics in ecosystems.

Upon completion of the course the student should be able to:
- Describe the species diversity of fungi and their function from an ecosystem perspective.
- Identify fungi using determination keys, be familiar with microscopy and DNA techniques for identification of fungi.
- Describe and discuss general principles for fungal life cycles.
- explain fungi’s occurrences in different environments, adaptations and dynamics using theory and an understanding of the importance of different, biotic or abiotic, factors.
- Describe how fungi’s occurrences are affected by agriculture and forestry, including pathogenic fungi and fungi subjected to conservation efforts.
- Account for various fungal metabolites and discuss why they are produced and their mechanism of action.

Content

The provide the student with broadened knowledge of the fungal kingdom, covering biology and ecology of fungi. The course provides expanded knowledge of systematics, phylogeny, modern identification techniques and the most important edible-, poison-, and confusion fungi. Fungal toxicology, microscopy techniques and current mycological research are covered during the course.

The course is given as a distance course. The teaching is conducted in the form of online lectures, excursions, project work. Exams, project work and seminars are mandatory.

Formats and requirements for examination

Passed written exam, approved oral and written presentations of seminars and individual work as well as participation in compulsory subjects.

  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is given as a distance course, but it includes about one week’s excursion and exercises at and near the Ultuna campus, which may involve some travel expenses for the student.

SLU is environmentally certified according to ISO 14001. A large part of our courses
cover knowledge and skills that contribute positively to the environment. To further
strengthen this, we have specific environmental goals for the education. Students are
welcome to suggest actions regarding the course’s content and implementation that lead
to improvements for the environment. For more information, see webpage www.slu.se.

Responsible department

Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biology field: Mykologi
1) State of the World´s fungi
Author: 100 talet forskare (2018)
Comments: På engelska. Ny populärvetenskaplig översikt över modern mykologi. Kursens egna inläsning baseras på denna bok. Finns inte som tryckt at köpa utan laddas ner gratis här: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf
2) Svampar i Sverige
Author: Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson (Bonnier Fakta 2013).
Comments: Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.
3) Svampar - en fälthandbok
Author: Ryman, Svengunnar Stenströms bokförlag (1992)
Comments: Klassisk och den bästa mer omfattande fälthandbok för svamp i Sverige. Omfattar 1500 arter.
4) Svamp under mikroskopet – en handledning vid studiet av storsvampar
Author: Jan Nilsson, (2016) Mykologiska publikationer 7, Sveriges Mykologiska Förening
Comments: Utmärkt introduktion till att mikroskopera svamp. Köps från Sveriges Mykologiska Förening. (www.svampar.se). Pris: 150 kr
5) Fungi of Temperate Europe 1+2, bestämningshjulet för svampar
Author: Thomas Laessoe & Jens H Petersen. 2019. Princeton UNiversity
Comments: I kursen ingår bestämningsnyckeln, svampehjulet, men inte böckerna. ett kompendium med detta nydanande sätt att bestämma svampar ingår i kursen och delas ut vid träfff en på Billingen. Kan också laddas ner här (engelsk version): http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
6) Another Kingdom – the Amazing World of Fungi 2010.
Author: Lynne Boddy och Max Coleman (ed). (Royal Botanical Garden Edinburgh
Comments: Ingår som kursbok på grundkursen. Ger en bra och bred populärvetenskaplig översikt. t Finns att köpa vid kursstart. ca 160 kr.
7) The Kingdom of Fungi
Author: Jens H Petersen. 2013.
Comments: Bra bildmässig genomgång av svampriket. Mycket vackra och illustrativa bilder. Kortfattad uppdaterad populärvetenskaplig text. Framförallt en coffeetable-bok, att bläddra och bli inspirerad av.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: First cycle
Subject: Biology
Course code: BI1298 Application code: SLU-10033 Location: Ortsoberoende Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Mycology and Plant Pathology Pace: 25%