New search
BI1359

Botany and Plant Physiology

Länk till kursintoduktionen i ZOOM:

https://slu-se.zoom.us/j/65629751058

Meeting ID: 656 2975 1058
Passcode: 536365

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-05-30 and 2021-06-20

BI1359 Botany and Plant Physiology, 7.5 Credits

Botanik och växtfysiologi

Syllabus approved

2019-11-14

Subjects

Biology Landscape Architecture

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
spring plant knowledge 1.50 1002
plant physiology 4.00 1003
weed management 2.00 1004

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent to field-specific entry requirements A14 (the exception Social Studies 1a2) that include:
- Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c
- Science Studies 2
- Social Studies 1b or Social Studies 1a1

Objectives

The aim of the course is to provide the student with basic knowledge of plants, their structure and function, as well as the use of plant material and plant management.

The student should be able to:
- Discuss about how plants are affected by external factors by giving an overview of important physiological functions in the plant as well as the plant’s basic internal structure.
- Identify a basic range of wild and cultivated plants relevant for use under different environmental conditions and life stages and describe their use.
- Identify the most common weeds under different environmental conditions and life stages in horticultural environments and give an account of their control.

Content

The course focus on basic knowledge of plants, their external and internal structure, physiological functions and on the identification of wild and cultivated plant species. The course also contains elements that deal with the use of plant material and maintenance of landscape and horticultural plantings. The course is divided into three main parts: Spring plant knowledge, Plant physiology and Weed knowledge.
Spring plant knowledge focus on identification, uses, trade qualities and plant experience values from a selected range of spring flowering plants. This section also deals with the planning, planting and maintenance of different types of spring flowering plantings. The teaching is based on lectures, demonstrations and exercises.
Plant physiology includes: 1. the plant’s internal structures and structure (anatomy), 2. the plant’s water and nutrient uptake, 3. the photosynthesis, 4. the plant’s hormone system, 5. the development of plants. The focus will be on understanding how the plant is affected by various external factors. The teaching is based on lectures, group discussions and exercises. The course also includes a cultivation lab.

Weed knowledge focuses on the identification and control of weeds in horticultural environments. The teaching is based on field teaching with exercises and lectures.

Scheduled reports, exercises and group discussions are mandatory.

Formats and requirements for examination

To achieve credit for the course, students must have participated in compulsory course components and achieved a pass grade in the exam.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is compulsory within the Landscape Engineer Programme.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biology field: Botanik (växtbiologi)
Replaces: BI1304

Kursdel

VÅRVÄXTKÄNNEDOM

OGRÄSKÄNNEDOM

VÄXTFYSIOLOGI

Examination

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

hemtentamen digital på Canvas

Betygskala

godkänd/underkänd

godkänd/underkänd

graderad U, 3, 4, 5

Omfattning

1,5 hp

2,5 hp

3,5 hp

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Betyg 3

Studenten kan identifiera ur ett användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för användningen av dessa

Studenten kan identifiera de vanligaste ogräsen för offentlig miljö under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för bekämpningen av dessa

Studenten kan beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, översiktligt redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 4

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 5

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra i detalj för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta väl resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

U

Studenten är underkänd i ett eller flera lärandemål

1) Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation)
Author: Fogelfors, H. & Stendahl, F.
Comments: Ogräsrådgivaren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
2) Science and the Garden (2016). Chapter 2, The Plant Body: Structure and Function
Author: Ingram D.S., Vince-Prue D., Gregory P.J.
ISBN: 9781118778432
Comments: Wiley Blackwell. Third edition. Tillgänglig online i SLU-biblioteket och hela boken går också att köpa i pappersformat. Det finns olika sätt att läsa boken. Man kan antingen välja Read online, då krävs vpn för åtkomst. Det går också att ladda ner boken. Då krävs (förutom vpn) konto i Ebook central (När man trycker på download book poppar det upp ett fönster där man kan skapa konto) + tex adobe digital editions om man gör det på datorn. Här finns mer info om hur man hittar e-böcker och hur det funkar om man vill ladda ner boken https://libanswers.slu.se/sv/faq/154822
3) Utdrag från litteratur. Tillgängliga via Canvas vid kursstart.
Comments: Utdrag från Lökar & Knölar av Hansson och Hansson; Utdrag från Geofyter av Wahlsteen och Lorentzon; Vårlökar – GRÖNA FAKTA 5/2006 av Wembling och Lorentzon

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: First cycle
Subject: Biology Landscape Architecture
Course code: BI1359 Application code: SLU-40030 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%