New search
BI1359

Botany and Plant Physiology

Kursen ”Botanik och växtfysiologi” består av tre delar:1. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner

2. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer

3. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.

Momenten på kursen består av föreläsningar, växtvandringar, exkursioner, gruppdiskussioner, mikroskopiövningar, nycklingsövningar och odlingsexperiment.

Information from the course leader

Länk till kursintoduktionen i ZOOM:

https://slu-se.zoom.us/j/65629751058

Meeting ID: 656 2975 1058
Passcode: 536365

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1359-40030 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1359

Academic year 2023/2024

Botany and Plant Physiology (BI1359-40073)

2024-04-26 - 2024-06-02

Academic year 2022/2023

Botany and Plant Physiology (BI1359-40164)

2023-04-28 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Botany and Plant Physiology (BI1359-40143)

2022-05-02 - 2022-06-05

Syllabus and other information

Grading criteria

Kursdel

VÅRVÄXTKÄNNEDOM

OGRÄSKÄNNEDOM

VÄXTFYSIOLOGI

Examination

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

hemtentamen digital på Canvas

Betygskala

godkänd/underkänd

godkänd/underkänd

graderad U, 3, 4, 5

Omfattning

1,5 hp

2,5 hp

3,5 hp

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Betyg 3

Studenten kan identifiera ur ett användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för användningen av dessa

Studenten kan identifiera de vanligaste ogräsen för offentlig miljö under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för bekämpningen av dessa

Studenten kan beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, översiktligt redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 4

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 5

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra i detalj för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta väl resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

U

Studenten är underkänd i ett eller flera lärandemål

Litterature list

  1. Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation) Författare: Fogelfors, H. & Stendahl, F. [Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation)] (< https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ograsradgivaren/ograskurs/>) Kommentar: Ogräsrådgivaren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
  2. Science and the Garden (2016). Chapter 2, The Plant Body: Structure and Function Författare: Ingram D.S., Vince-Prue D., Gregory P.J. ISBN: 9781118778432 Kommentar: Wiley Blackwell. Third edition. Tillgänglig online i SLU-biblioteket och hela boken går också att köpa i pappersformat. Det finns olika sätt att läsa boken. Man kan antingen välja Read online, då krävs vpn för åtkomst. Det går också att ladda ner boken. Då krävs (förutom vpn) konto i Ebook central (När man trycker på download book poppar det upp ett fönster där man kan skapa konto) + tex adobe digital editions om man gör det på datorn. Här finns mer info om hur man hittar e-böcker och hur det funkar om man vill ladda ner boken https://libanswers.slu.se/sv/faq/154822

  3. Utdrag från litteratur. Tillgängliga via Canvas vid kursstart. Kommentar: Utdrag från Lökar & Knölar av Hansson och Hansson; Utdrag från Geofyter av Wahlsteen och Lorentzon; Vårlökar – GRÖNA FAKTA 5/2006 av Wembling och Lorentzon

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Landscape Architecture Biology Biology Landscape Architecture
Course code: BI1359 Application code: SLU-40030 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%