New search
BI1372

Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites

KURSMEDDELANDEN

BI1372.1 Ht-21 Kursmeddelande #1
Hej och hjärtligt välkommen till kursen!

Kursen ges på distans och på kvartsfart (25%) genom hela höstterminen med sammanlagt två obligatoriska kursträffar inplanerade (helgerna: 2-3 oktober 2021 - seminar och övning, 8-9 januari 2022 - redovisning av grupparbete+tentamen). På grund av pandemi läget kommer båda träffen vara online via zoom. Kursens preliminära schema hittar du snart i Canvas.

Kursen/terminen startar 30:e augusti med självstudier av inspelade lektioner, kurslitteraturen ”Vilt, människa, samhälle” (Redaktörer Danell & Bergström; förlag Liber), samt olika faktablad mm. Mer information kommer i samband med kursstart, dvs 2021-08-30.

Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/

SCHEMAT

Preliminärt ramschema för de två obligatoriska kursträffar:

1. Lördag den 2:a oktober 2021 (08:00-15:00, varav kl8-11 är lektioner och kl12-15 är egen övning) och söndag den 3:e oktober 2021 (09:00-12:00)

2. Lördag den 8:e januari 2022 (09:00-15:00) och söndag den 9:e januari 2022 (09:00-12:00)

För lördag (2/10, 12:00-15.00) kommer ni få en övning där ni ska ta ut er inom ert närområde. Övningen instrueras av Tim Hofmeester och ligger tematisk inom ramen av SLU projektet ”Träffa dina vilda grannar” (https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/vildagrannar/).

Additional course evaluations for BI1372

Academic year 2020/2021

Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites (BI1372-10315) 2020-08-31 - 2021-01-17

BI1372 Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites, 7.5 Credits

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Syllabus approved

2019-12-12

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements

Objectives

The aim of the course is to give an overview of wildlife biology and wild animals roles in ecosystems.

After the course the student will be able to:

-Describe basic ecological terms and basic ecology on individual-, population-, community- and system level.
-Describe population regulating factors for wild animals including threats, now and in the future.
-Describe wildlife communities in different parts of the world and the adaptations that characterize different environments.

Content

The course gives a basic introduction to ecology on all levels from individual to ecosystems. Wildlife communities in different parts of the world are described together with descriptions of adaptations to different environments. This also include animal –environment-human interactions. Attendance on excursions are compulsory.

Formats and requirements for examination

Written exam, oral and written assignments and attendance on compulsory
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is a distance course with two meetings during the semester. Meetings include lectures, seminars, excursions and examination.

Responsible department

Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies

Further information

Determined by: Vice dekan S-fak
Biology field: Ekologi

Betygskriterier: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – förutsättningar

Kursens mål (enligt kursplanen):
Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Mål 1: Redogöra för ekologiska grundbegrepp
Mål 2: Redogöra ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.
Mål 3: Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.
Mål 4: Beskriva djursamhällen i olika delar av världen
Mål 5: Beskriva vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer
Mål 6: Beskriva djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan.


Kursen har tre moment (lektioner, grupparbete och diskussioner i Canvas). Under kursen ska studenterna delta i kursträffar (synkroniska online-träffar). Studenterna ska dessutom skriva ett grupparbete om ett valt ämne samt redovisa grupparbetet inför klassen tillsammans med respektive gruppmedlem. Kursen avslutas med en tenta. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen. För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Mål 1

Mål 2

Mål 3

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner i olika delar av världen

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet och vad är hot idag och i framtiden

4

Detaljerat beskriva ekosystemfunktioner och relevans på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet

3

Förklara olika ekologiska grundbegrepp, samt ge exempel baserat på olika djurarter och ekosystem

Definiera ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Beskriva populationsreglerande faktorer för vilda djur

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

5

Nyanserat utvärdera djurens miljöanpassningar till hot idag och i framtiden

Diskutera hur människa-vilt interaktioner och djurens interaktioner med varandra påverkas av hot idag och i framtiden

4

Utvärdera anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Detaljerat beskriva människa-vilt interaktioner och deras betydelse för djurens populationsstatus

3

Beskriva djursamhällen i olika delar av världen

Beskriva djurens anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Beskriv djurens interaktioner med varandra och med sin miljö

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

1) Vilt, människa, samhälle
Author: Kjell Danell & Roger Bergström
ISBN: 978-91-47-09418-9
Comments: Faktablad, artiklar mm som kommer läggas ut på kursens sida i Canvas. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1372 Application code: SLU-10099 Location: Umeå Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies Pace: 25%