New search
BI1381

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology

Now it is possible to study mycology at SLU in Uppsala. We provide an introductory course and an advanced course for those who know some about fungi and mushrooms and want to learn more about their biology, ecology and taxonomy, learn to recognize the most common fungi and learn more about the importance of fungi for the ecosystems and for humans.

The courses are given in Swedish and are aimed at you who are student interested in fungi, or those who want to become a mushroom consultant (svampkonsulent) or work or want to work with fungi in your profession, for example within nature conservation. The courses are a development of the successful mycology courses that Elisabeth Bååth organized at Umeå University in 1993-2012. Svampkonsulenternas Riksförbund is participating as teachers in the courses.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1381-10055 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1381

Academic year 2023/2024

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology (BI1381-10319)

2023-08-28 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Mycological knowledge - advanced basic course in mycology (BI1381-10239)

2022-08-29 - 2023-01-15

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier

På kursen ges bara godkänt eller underkänt.

För godkänd kurs krävs

  • Närvaro på de två kursträffarna
  • Godkänt eget arbete och opponering (skriftligt och muntlig presentation)
  • Godkänd hemtentamen (fodras 60%)

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning är förhindrad från att delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad från att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment.

Litterature list

  1. State of the World´s fungi Författare: 100 talet forskare (2018) [State of the World´s fungi] (https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf) Kommentar: På engelska. Ny populärvetenskaplig översikt över modern mykologi. Kursens egna inläsning baseras på denna bok. Finns inte som tryckt at köpa utan laddas ner gratis här: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf
  2. Svampar i Sverige Författare: Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson (Bonnier Fakta 2013). Kommentar: Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.
  3. Svampar - en fälthandbok Författare: Ryman, Svengunnar Stenströms bokförlag (1992) Kommentar: Klassisk och den bästa mer omfattande fälthandbok för svamp i Sverige. Omfattar 1500 arter.
  4. Svamp under mikroskopet – en handledning vid studiet av storsvampar Författare: Jan Nilsson, (2016) Mykologiska publikationer 7, Sveriges Mykologiska Förening Kommentar: Utmärkt introduktion till att mikroskopera svamp. Köps från Sveriges Mykologiska Förening. (www.svampar.se). Pris: 150 kr
  5. Fungi of Temperate Europe 1+2, bestämningshjulet för svampar Författare: Thomas Laessoe & Jens H Petersen. 2019. Princeton UNiversity Kommentar: I kursen ingår bestämningsnyckeln, svampehjulet, men inte böckerna. ett kompendium med detta nydanande sätt att bestämma svampar ingår i kursen och delas ut vid träfff en på Billingen. Kan också laddas ner här (engelsk version): http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
  6. Another Kingdom – the Amazing World of Fungi 2010. Författare: Lynne Boddy och Max Coleman (ed). (Royal Botanical Garden Edinburgh Kommentar: Ingår som kursbok på grundkursen. Ger en bra och bred populärvetenskaplig översikt. t Finns att köpa vid kursstart. ca 160 kr.
  7. The Kingdom of Fungi Författare: Jens H Petersen. 2013. Kommentar: Bra bildmässig genomgång av svampriket. Mycket vackra och illustrativa bilder. Kortfattad uppdaterad populärvetenskaplig text. Framförallt en coffeetable-bok, att bläddra och bli inspirerad av.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Biology Biology
Course code: BI1381 Application code: SLU-10055 Location: Location independent Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Mycology and Plant Pathology Pace: 25%