New search
BI1388

Animal husbandry, animal health and infectious disease control

Hej! Uppdatering 220112

Kursintroduktionen på måndag blir helt på zoom. Vi håller nu på att se över alla delar i kursen i relation till nya restriktioner, även om vi ännu inte fått några nya direkt på SLU.

mvh Maria och Lisa.

Hej!

Som ni ser har vi nu lagt ut ett preliminärt schema för vårens kurs. Som ni ser i det så har vi just nu en del planerat på campus. På grund av pandemin är vi såklart osäkra på hur mycket vi faktiskt kommer vara på campus, men vi kommer försöka vara på campus på framförallt PBL och försöksdjursveckan, men även vissa föreläsningar. I den mån det är möjligt kommer vi erbjuda hybridlösningar till campusmoment, men det kommer behöva se lite olika ut beroende på moment. Vi har valt att i dagsläget ha kvar de moment på campus som vi hittills planerat på campus, så får vi tyvärr avvakta och se hur det blir utifrån att kursen i grunden är en campuskurs.

Vi kommer försöka komma ut på gemensamma studiebesök och hoppas på att ni kommer kunna genomföra en veckas praktik med lantbruksdjur. Om pandemin tillåter ska ni i så fall själva hitta praktikplats. Mer information om detta kommer (håll utkik här!).

Vi har beredskap att gå över till distansundervisning och kommer hålla er så uppdaterade vi kan via informationen här på kurssidan. Har ni frågor kan ni kontakta oss.

//Lisa och Maria

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-03-16 and 2022-04-06

BI1388 Animal husbandry, animal health and infectious disease control, 15.0 Credits

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

Syllabus approved

2020-11-12

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Laboratory animal science 1.50 1002
Animal husbandry in practice 1.50 1003
Parasitology 2.00 1004
Animal husbandry, animal health and infectious dis 10.00 1005

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: Ersätter delvis HV0148

Lärandemål / Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

Studenten redogör för vanliga sätt att inhysa och sköta djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur, samt visar förståelse för olika slags djurhållares situation och villkor

Studenten jämför och diskuterar olika sätt att inhysa och sköta djur

Studenten bedömer och analyserar utifrån givna situationer möjligheter till förbättring av olika inhysnings- och skötselmetoder med hänsyn till ekonomiska, sociala och välfärdsmässiga förutsättningar

Fall

Övningar

Praktik / Temavecka

Hägngranskning Hemtentamen

Studenten analyserar och diskuterar viktiga samband mellan djurmiljö och djurhälsa och kopplingen till etologi och djurskydd

Studenten identifierar brister och ger specifika råd om djurhållningen för ett visst djurslag.

Studenten förklarar varför dessa specifika råd är viktiga för djurslaget och kopplar det till djurets behov, beteende och välfärd.

Fall

Övningar

Praktik / Temavecka

Hägngranskning Artikelgranskning

Hemtentamen

Studenten redogör för vanligt förekommande sjukdomar hos olika slags djur, samt diskuterar hur man kan arbeta förebyggande med djurhälsa i olika typer av djurhållning och djurhantering

Studenten redogör för och diskuterar olika specifika orsaker till olika sjukdomar orsakade av djurhållningen.

Studenten diskuterar utifrån givna förutsättningar hur sjukdom kan förebyggas och kontrolleras med olika slags åtgärder och metoder

Fall

Övningar

Praktik / Temavecka

Hemtentamen

Studenten diskuterar djurs allmäntillstånd och relation till djurens välfärd

Fall

Övningar

Praktik / Temavecka

Hemtentamen

Studenten granskar befintliga hägn på svenska djurparker, samt skriftligt och muntligt diskuterar förbättringar och konsekvenser för djuren

Fall

Övningar

Praktik / Temavecka

Hemtentamen

Studenten redogör för och diskuterar hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik

Hägngranskning

Studenten utreder skriftligt problem inom olika typer av djurhållning med fokus på smittskydd, etologi, djurskydd och djurvälfärd

Övningar

Hägngranskning Hemtentamen

Studenten jämför förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av parasiter och beskriver parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Övningar

Quiz

Studenten söker och granskar vetenskapliga artiklar inom djurhållning, etologi och djurskydd

Fall

Hägngranskning Artikelgranskning Hemtentamen

1) Ingen obligatorisk litteratur
Comments: Vi har ingen obligatorisk litteratur som måste köpas in på kursen. Under kursen kommer ni istället jobba mycket med att hitta den information ni behöver själva och vi kommer även jobba vidare med vetenskapliga artiklar som litteratur, både sådana ni får från oss och fortsätta träna på att hitta egna. Vi rekommenderar även att man har, eller har tillgång till, böckerna The ethology of domestic animals och Animal Welfare. Ni kommer också behöva använda er av svensk djurskyddslagstiftning.
2) The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition.
Author: Per Jensen
ISBN: 9781786391650
Comments: Rekommenderad litteratur att ha tillgång till under kursens gång
3) Animal Welfare, 3nd Edition
Author: Appleby, Olsson & Galindo
ISBN: 9781786390202
Comments: OBS! Ej obligatorisk litteratur, utan rekommenderad om djurskydd/djurvälfärd är vad en tänkt rikta in sig på även längre fram i utbildningen.
4) Djurskyddslagstiftning
Comments: Djurskyddslag, djurskyddsförordning och vissa föreskrifter kommer användas i kursen. Ska ej köpas utan ligger öppet på länken ovan.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: BI1388 Application code: SLU-30004 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 100%