New search
BI1389

Biochemistry, cellbiology and microbiology

Information from the course leader

Viktig information! Den här kursen är full och reserver står i kö. Du som är antagen måste registrera dig senast kursstartsdagen för att inte förlora din plats. Reserver kallas per e-post och måste svara inom 24 timmar. Har du frågor om detta, kontakta us-husdjur@slu.se

Kursen ges för första gången vt2022. Delkurserna i Bakteriologi, Virologi och Immunologi samläses med kursen BI1391.

Notera: Vissa moment kan komma att hållas via zoom, baserat på smittskydds-läge

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1389-40001 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Syllabus

BI1389 Biochemistry, cellbiology and microbiology, 15.0 Credits

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Biochemistry - Laborations and exercises 1.0 0102
Biochemistry - Intermediary metabolism 4.0 0103
; Cell biology - Anatomy, function and tissue 4.0 0104
Bacteriology 2.0 0105
Immunology 2.0 0106
Virology 2.0 0107

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

-

Responsible department

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Cooperating departments:

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Cellbiologi
Replaces: delvis HV0133, BI0960 och BI1081

Grading criteria

Betygskriterier för kursen "Molekylär cellbiologi och mikrobiologi" (Bi1389) 15 hp

Närvaro på samtliga obligatoriska moment krävs för att bli godkänd på kursen. Vid särskilda skäl kan ersättningsuppgifter accepteras.

På laborationsrapporterna ges endast betyget G eller U.

Skriftlig tentamen: 5 skriftliga tentamina:

Biokemi (Deltentamen 1)

Cellbiologi (Deltentamen 2)

Bakteriologi(Deltentamen 3)

Virologi (Deltentamen 4)

Immunologi (Deltentamen 5)

På varje deltentamen ges betyg enligt följande:

3 (G): ~60-75% av poängsumman godkänt

4: ~75-90% av poängsumman godkänt

5: >~90% av poängsumman godkänt

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyg 3 på samtliga tentamina samt Godkänt på labbrapporterna. Slutbetyget i kursen viktas sedan mot antalet hp för respektive delmoment enligt nedan:

Biokemi: 4/14

Cellbiologi: 4/14

Bakteriologi: 2/14

Immunologi: 2/14

Virologi: 2/14

Betyg

Lärandemål 1

Beskriva de viktigaste biomolekylernas grundstruktur och funktion

Lärandemål 2

Redogöra för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information

Lärandemål 3

Beskriva cellens huvudsakliga metabola processer

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

Betyg

Lärandemål 4

Använda och förklara vissa biokemiska metoder samt redogöra för experimentella resultat

Lärandemål 5

Beskriva olika relevanta celltypers uppbyggnad och basala funktioner som interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix och transport av molekyler inom och över cellmembran.

Lärandemål 6

Beskriva principer för cellens tillväxt, differentiering och signalering, samt stamceller och cancer.

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av cancer

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten använder och redogör för grundläggande biokemiska laboratorietekniker

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Betyg

Lärandemål 7

Jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer

Lärandemål 8

Beskriva mikroorganismers betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Lärandemål 9

Förklara mikroorganismers påverkan, både positiva och negativa, på djurs immunmekanismer.

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika mekanismer för mikrobiella virulensfaktorer (och ”evasion”) samt visar förståelse för inflammationens betydelse för immunförsvaret

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika celltyper som bekämpar virus och bakterier och hur immunsystemet aktiveras av mikrobiella komponenter, samt beskriver principer för vaccination och immunoprofylax

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten jämför förekomst av samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer

Studenten redogör för mikroorganismers (d.v.s. virus och bakteriers) betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur och hur de kan kontrolleras

Studenten beskriver immunförsvarets generella uppbyggnad, redogör för struktur och funktion hos ex. immunoglobuliner, MHC molekyler, och T-cellsreceptorer som är viktiga för igenkänning av antigen, samt för faktorer som är viktiga i det medfödda försvaret (”innate immunity”), och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

Litterature list

  1. Essential Cell Biology Författare: Albert et al. ISBN: ISBN9780393679533 Kommentar: Den senast upplagan är den 5:e, 2019 av W. W. Norton & Company, Den 4:e upplagan 2014 av Taylor Francis Inc, New York & London, ISBN: 9780393680393, går också bra.
  2. Biochemistry (Kompletterande, ej nödvändig) Författare: Abali et al ISBN: ISBN9781975155117 Kommentar: Mycket bra biokemibok särskilt metabolismdelen från J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia. Den senast är den 8:e upplagan men den 7:e upplagan from 2017 av Ferrier går också bra.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1389 Application code: SLU-40001 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 100%