New search
DO0109

Microbiology and general mechanisms of disease

Information from the course leader

Hejsan,

Snart är det dags för kursstart och här kommer lite uppdaterad information.

- Allt föreläsningar kommer att vara på zoom och det blir mindre schemaändringar pga av detta, uppdaterad schemat kommer snart.

- Gruppindelning kommer snart att vara tillgänglig. Observera att tider för laborationer kommer att ändras, det kommer att vara en tidig grupp (A) och en sen grupp (B) - samma varje dag. Det finns möjlighet att byta grupp ifall man är i en som inte passar. Laborationerna är på Campus.

Det är viktigt att om ni kontaktar mig att ni gör det via eran studentmail, annars finns stor risk att erat mail hamnar i skräpposten och därför inte kommer fram.

God fortsättning på det nya året,

Mvh

Lisa Lindström

2021-11-22
Hej och välkomna till kursen i Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (7,5hp)!


Nu finns lista på rekommenderad kurslitteratur tillgänglig här i SLUNIK. Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar. Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas, liksom de länkar med lästips som finns angivet på Canvas under litteraturlistan. Schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart. Längre fram kommer ni också få tillgång till kursens Canvasrum. För er som har behov av anpassad undervisning önskar jag att ni kontaktar mig i god tid innan kursstart.

I dagsläget planerar vi för att ha all undervisning, inklusive föreläsningar, på Campus men detta kan komma att ändras.

Vi ses i januari!

Med vänliga hälsningar

Lisa Lindström, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

DO0109-30087 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for DO0109

Academic year 2022/2023

Microbiology and general mechanisms of disease (DO0109-30182)

2023-01-16 - 2023-02-15

Academic year 2020/2021

Microbiology and general mechanisms of disease (DO0109-30096)

2021-01-18 - 2021-02-17

Academic year 2019/2020

Microbiology and general mechanisms of disease (DO0109-30243)

2020-01-20 - 2020-02-19

Academic year 2018/2019

Microbiology and general mechanisms of disease (DO0109-30254)

2019-01-21 - 2019-02-20

Syllabus and other information

Syllabus

DO0109 Microbiology and general mechanisms of disease, 7.5 Credits

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära

Subjects

Veterinary Nursing

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Mechanisms of disease 3.5 0202
Microbiology 3.0 0203
Laboratory work 1.0 0204

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

- If a student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.

If a student has been granted targeted study support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative form of assessment.

If this course is discontinued, SLU will decide on transitional provisions for the examination of students admitted under this syllabus who have not yet been awarded a Pass grade.

For the assessment an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after  the deadline for submission.  For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course instance which the student has been admitted to and registered on.

If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.

Responsible department

Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: DO0087, DO0088

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

Rekommenderad litteratur för DO0109
Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar.

1) Titel: Klinisk mikrobiologi - infektioner, immunologi, vårdhygien

Förlag: Liber (2018, upplaga 5)

ISBN: 9789147106660

Författare: Elsy Ericson, Thomas Ericson, Boris Kan (red.)
Denna bok anges som litteraturtips även i åk 2 under kursen Vårdhygien (DO0118).

2) Titel: General Pathology for Veterinary Nurses

Förlag: Wiley Blackwell (2010, upplaga 1)

ISBN: 9781405155908

Författare: Harriet Brooks

Denna bok finns tillgänglig online via SLU biblioteket

3) Titel: BSAVA Textbook of Veterinary Nursing

Förlag: British Small Animal Veterinary Association (2020, upplaga 6)

ISBN: 9781910443392

Författare: Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux, Lynn Turner

*OBS! Främst referenslitteratur. Denna bok tar upp stora delar av en djursjukskötares arbetsområde och kan alltså komma att anges som litteraturtips även i andra kurser. Observera att det precis kommit ut en ny upplaga (6), dock är den tidigare upplagan (5) också helt OK inför denna kurs. Kapitel 7 som handlar om parasiter ligger som en PDF under modulen parasitologi. *

Länkar

Databas bakteriologi: www.vetbact.org

Parasiter katt: http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt

Parasiter hund: http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund

Parasiter häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast

Endoparasiter hos häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/invartes-parasiter-endoparasiter-hast

Provtagning: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-hast

Provtagningsinstruktioner (gällande endoparasiter): https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-fran-hast/

Löss: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/loss-hast

Fotskabb: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fotskabb-chorioptes-equi-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fastingar-knott-svidknott-flugor-och-bromsar-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/sommarsar-orsakat-av-habronema-hast

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-ekto--och-endoparasitinfektioner-hos-hund-och-katt--behandlingsrekommendation#hmainbody1

Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som läggs ut på Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Veterinary Nursing programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19983 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Veterinary Nursing
Course code: DO0109 Application code: SLU-30087 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health Pace: 100%