New search
EX0860

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala,

An independent project is a project where you will apply your in-depth knowledge, skills and approach to an issue in the field of the education. Often, the independent project is at the end of your education where you will plan, conduct and present an academic study. Your project will be published publicly.

Information from the course leader

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan följer en del viktig information för dig som ska gå kursen:

För att bli antagen till kursen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet (LK) samt godkänt självständigt arbete på grundnivå. Det ämne du väljer skall vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå inom ett ämne relevant för undersökningen (men gärna mer). Detta innebär att alla på kursen antas med villkor och att vi i kursledningen bedömer om kravet på fördjupning i ämnet är uppfyllt.

Arbetet kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete. Det skall vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering. För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klar inom givna tidsramar ber dig att ha en tydlig idé om vad ditt arbete skall handla om innan kursstart. Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten då erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Till din/er hjälp har en lista med förslag på relevanta ämnen som kommit in utifrån och från kollegor på landskapsarkitektur skickats ut till alla som är antagna på kursen. Vi ser gärna att du/ni väljer något från listan. Om du vill arbeta med något av de föreslagna ämnena, hör helst av dig senast 17 december tillsammans med nedanstående information till viveka.hoff@slu.se. Har du ett annat förslag på ämne är det bra om du skickar in det så snart som möjligt, dock senast den 10 januari, så kan vi snabbare och enklare matcha arbetet med lämplig handledare.

Ditt/era namn

 1. Förslag på ämne

 2. Om arbetet ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete

 3. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla inom ämnet LK – landskapsarkitektur)

 4. Ange hur många poäng du/ni har inom detta ämnesfält och hur denna uppsats kan fördjupa de kunskaper du/ni har inom ämnesfältet.

 5. Förslag på metod/-er.

 6. Språk (sv eller eng)

En uppdaterad studiehandledning kommer att finnas vid kursstart.

Schema ligger nu under fliken timetable.. Observera att ändringar kan ske.

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

EX0860-30137 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for EX0860

Academic year 2021/2022

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-10137)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-30123)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-10136)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-30040)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-10044)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-30062)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala, (EX0860-10073)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus

EX0860 Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala,, 30.0 Credits

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 30.0 0301

Advanced study in the main field

Second cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)(A2E)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

English

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 30 credits at second-cycle level in the main field of study. A Pass grade for the independent project at first-cycle level, or a Bachelor’s degree. The student must have completed at least one course relevant to the subject of the independent project before starting the project. Knowledge of English equivalent to English 6.

Objectives

The aim of the course is for the student, based on previously acquired knowledge, to independently plan, carry out and present an academic study within a given time frame. Through the independent project, the student will develop their skills in the academic work process and deepen their subject knowledge considerably.On completion of the course, the student will be able to:- independently and creatively identify and formulate scientific questions;

- independently search, compile, evaluate and critically interpret relevant information and literature;

- independently plan and, using adequate methods, carry out a scientific study within given time frames;

- analyse and evaluate data and/or findings on a scientific basis;

- discuss contents and conclusions in a scientific work critically, and reflect on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject;

- reflect on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development;

- present a scientific work in accordance with the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given;

- write a summary in English of a scientific report according to the instructions given;

- write a popular science summary of a scientific work according to the instructions given;

- present a scientific work orally and critically review and discuss, as well as give constructive criticism of, another student’s project, including method, conclusions and the context of the work in a wider perspective;

- identify their own skill and knowledge development needs in the subject of the project;

- reflect upon what the science concept, eg in the above learning objectives, implies for the landscape architect’s work, as a basis for choosing approaches and knowledge generation;

- consider how the work of the landscape architect’s profession can be graphically and visually presented.

Content

The course involves carrying out an independent, academic project (degree project) under supervision. The project is to be carried out independently, using data collected by the student themselves, or equivalent data. The project should preferably be carried out individually, but the course coordinator can admit exceptions under certain circumstances. The set-up of the independent project should be documented in a work plan established in consultation with the supervisor before the project starts.The project is to be presented orally and in writing, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Formats and requirements for examination

A Pass grade for the written report and the oral presentation, as well as a Pass grade for the critical review of another student’s project. If the work has been carried out in pairs, it must be made clear to the examiner what each individual has contributed; this applies to both the written report and the oral presentation. The work effort and the scope of the work should correspond to 30 credits for each student, and each student must fulfil all intended learning outcomes. - If the student has not received a Pass grade for a test, the examiner has the right to give a supplementary assignment, provided this is feasible and can be justified.- If the student has been granted learning support due to a disability, the examiner has the right to offer an adapted test or let the student take the test in an alternative manner.

- If this course syllabus is changed, or if the course is discontinued, SLU shall decide on transition rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet completed the course.

- For the examination of an independent project (degree project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the submission date. For more information, please refer to the regulations for education at Bachelor’s and Master’s level.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course gives 30 credits of skill training.Once the student has received a Pass grade for the written report, this must be published in the SLU system for electronic publication (Epsilon), and checked for plagiarism. To be admitted to the course, the student must have an agreement with the supervising department concerning supervisor and the subject of the project.Students are recommended to take a course corresponding to at least 5 credits in scientific methodology before starting their independent project. This requirement is fulfilled by students who follow the syllabus for SLU degree programmes. Students who have not completed an undergraduate programme at SLU are urged to take the web-based teaching components provided for undergraduate-level independent projects. A course in scientific methodology is any course or course component that contributes to the student fulfilling the qualification requirement of advanced method knowledge in the main field of study. The right to participate in teaching and/or supervision only applies to the course date the student has been admitted to and registered on.The thesis can be written in Swedish, if the student has knowledge equivalent to Swedish in general eligibility for Swedish higher education.The Board of Education has decided that a student at SLU should be given 20 hours of supervision for an independent project of 30 credits. The supervision can be individual and in groups.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Cycle: Master’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: EX0860 Application code: SLU-30137 Location: Uppsala Distance course: No Language: English Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%